Transferne cene i izrada studije o transfernim cenama 360x320 1612981f24e164b9907a25443a987f73

TRANSFERNE CENE – Ko ima obavezu da dostavi studiju o transfernim cenama

Verovatno ste čuli za transferne cene, preciznije za obavezu dostavljanja studije (izveštaja) o transfernim cenama, ali možda niste sigurni šta to tačno znači i da li ste vi u obavezi da tu studiju dostavite. Naime, zakonska obaveza privrednih društava i preduzetnika koji posluju sa povezanim licima jeste obaveza da jednom godišnje dostave Poreskoj upravi studiju […]

TRANSFERNE CENE – Ko ima obavezu da dostavi studiju o transfernim cenama Saznaj više »