poreski savetnik

Njega se često sete kada je problem sa porezom već nastao.

Zovu ga za savet kada je od poreske uprave već stigla opomena.

Mole ga za pomoć kada je iznos kazne već izračunat i čeka na naplatu (često sa kamatom).

A zapravo ne mora tako da bude, jer poreski savetnik je neko sa kime možete da se konsultujete, posavetujete i dobijete pravu informaciju kako scenarijo sa početka priče ne bi ni nastao.

Poreski savetnik vam je potreban kako bi na vreme, na najpovoljniji, zakonski i najlakši način planirali svoje poreske obaveze.

poreski savetnik ŠTA RADI

Najkraće rečeno, poreski savetnik je posrednik između države i poreskih obveznika.

Savetodavac koji može da vam pomogne da sagledate svoje poreske obaveze, smanjite izdatke za porez u zakonskim okvirima ili budete oslobođeni plaćanja poreza, ako je to zakonski moguće.

Poreski savetnik pruža usluge:

 • davanja saveta vezanih za poreze i samooporezivanje,
 • popunjavanja poreske prijave,
 • pružanja pomoći pri sastavljanju finansijskog izveštaja,
 • zastupanju poreskog obveznika u poreskim postupcima pred poreskim organom ili sudom (izuzev zastupanja u krivičnim postupcima protiv poreskog obveznika).

Poreski savetnik – Milan Trbojević

Kao poreski savetnik, pronalazač leka za birokratiju u Srbiji, ja sam i sajber knjigovođa specijalizovan za IT sektor i mali biznis. Osnivač sam i vlasnik (sajber) knjigovodstvene agencije Knjiški moljac, pokretač bloga FT1P, kreator društvene igre Fali ti jedan papir i poslovnog treninga Business machine method.

Svojim radom i pojavljivanjem na internet sceni koje traje već 10+ godina, pomogao sam da se bolje razumeju poreski zakoni i obaveze i unapredi poslovanje mnogih biznisa. Brojnim preduzetnicima pomogao sam da odaberu najbolji oblik firme za sebe, da otklone sve nastale birokratske prepreke, odgovorio na hiljade i hiljade pitanja u vezi plaćanja poreza, izradio veliki broj finskijskih izveštaja i pomogao mnogim klijentima u zastupanju pred državnim organima.

Moja knjigovodstvena agencija Knjiški moljac uspešno radi već više od 10 godina, ima preko 20 zaposlenih, sa preko 300 klijenata. Pruža usluge uslužnim firmama pretežno iz oblasti IT-a, Outsourcing kompanijama, StartUp kompanijama, paušalcima i frilenserima.

Angažovan sam kao poreski savetnik za IT delatnost u ICT hub-u gde pomažem preduzetnicima u vezi poreskih pitanja.

Svoje besplatne savete i aktuelne informacije o poreskim pitanjima svakodnevno delim na svom blogu FT1P kao i na društvenim mrežama Instagram, YouTube, TikTok, Facebook.

Kao poreski savetnik pružam usluge:

 • poreskog savetovanja,
 • izrade studija o transfernih cena,
 • izrade studija za priznavanje duplih troškova istraživanja,
 • podnošenja poreskih prijava za godišnji porez na dohodak građana,
 • knjigovodstvene usluge na mesečnom nivou,
 • online edukacije o porezima,
 • online poslovne treninge,
 • online konsultacije za one koji žele knjigovodstvene usluge agencije Knjiški moljac.

Poreski saventik Beograd

Kada birate poreskog savetnika najvažnije je da izaberete onoga koji može da razume vaš biznis, jer isti savet može imati različite efekte u različitim biznisima. Zato je važno da je poreski savetnik specijalizovan sa poreska pitanja iz vaše delatnosti bez obzira gde je sedište vaše firme, jer svoje usluge može da pruža online.

Kada razume vaš biznis, vaš poreski savetnik pored dobrog poreskog saveta, može vam dati i koristan poslovni savet.

Poreski savetnik Novi Sad

Između vas i vašeg poreskog savetnika je važno da postoji poverenje. Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji institut poreskog savetnika je uveden u zakonodavstvo Srbije i predviđeno da se ova oblast definiše posebnim zakonom. U tom zakonu je data definicija poreskog savetnika kao lica koje obavlja poslove poreskog savetovanja poreskog obveznika u poreskom postupku.

Ako vaš poreski savetnik ima punomoćje, može vas zastupati kao poreski punomoćnik za obavljanje poslova kao što su primanje poreskih akata, podnošenje poreske prijave, plaćanje poreza i slično, a vaša saradnja može biti online bez potrebe da dolazite u njegove poslovne prostorije. Iz tog razloga, nije važno iz kog grada ćete angažovati svog poreskog savetnika.

Poreski savetnik – cena

Cena poreskog savetovanja se određuje individualno. Nju određujem u zavisnosti od veličine i tipa firme, poreskog pitanja i/ili problema, kao i od cilja koji treba zajedno da postignemo. 

Poreski savetnik za fizička lica

Kako pravnim licima, poresko savetovanje pružam i fizičkim licima u vidu savetovanja u vezi:

 • poreza na imovinu,
 • porez na dohodak građana,
 • otvaranja pravog oblika firme za vaš biznis,
 • poreza za frilensere.

poreski savetnik Kontakt

Svojim poreskim savetovanjem i uslugama pomoćiću vam da kao poreski obveznik optimizujete poreske izdatke u zakonskim okvirima i smanjite poreske rizike.

Zakažite svoj termin konsultacija  na ovom linku ili pišite na mail [email protected]

saznajte Više o meni

• U medijima
• Učešća na događajima i predavanjima
• FOTOGRAFIJE za preuzimanje

UčešćA na događajima I predavanjima

Logo novosti rs 2
10.04.2022. NAJNOVIJA EPIZODA „FT1P“: Koje sve inspekcije postoje u Srbiji i kakav je položaj inspektora?
05.05.2020 Tumačenje mera Vlade RS za pomoć privrednicima, gost: Milan Trbojević
05.05.2020 Tumačenje mera Vlade RS za pomoć privrednicima, gost: Milan Trbojević
Vivaldi CMO forum – predavač
Vivaldi CMO forum – predavač
FMK – Fakultet za medije i komnikaciju – predavač
FMK – Fakultet za medije i komnikaciju – predavač

FOTOGRAFIJE ZA PREUZIMANJE

Milan trbojevic photo01 thumb
Milan trbojevic photo01 thumb
Milan trbojevic photo02 thumb
Milan trbojevic photo02 thumb
Milan trbojevic photo03 thumb
Milan trbojevic photo03 thumb
Milan trbojevic photo04 thumb
Milan trbojevic photo04 thumb
Scroll to Top