Besplatni
obrasci

Ovde možete preuzeti besplatne obrasce

   Podnošenje izjave o neaktivnosti

   Šifre delatnosti

   Pravnilnik o merama za zarazne bolesti

   Šifre deviznog plaćanja

   Koliko čuvamo poslovnu dokumentaciju

   Zakup pokretnih i nepokretnih stvari od fizičkog lica

   Neoporezivi iznosi

   DCVR-12 DOKUMENTACIJA O CARINSKOJ VREDNOSTI ROBE

   EKPL

   EPPDV

   Preuzmi obrazac EUR 1 SERTIFIKAT

   IEPDV

    IOS

   IZJAVA O KOMPENZACIJI

   IZVEŠTAJ O POVREDI NA RADU

   KNJIGA ŠANKA

   KPO – KNJIGA PAUŠALNOG OPOREZIVANJA

   M OBRAZAC

   M-UN OBRAZAC

   NALOG ZA ISPLATU

Preuzmi obrazac   NALOG ZA PRENOS

   NALOG ZA UPLATU

   NALOG ZA NAPLATU INOSTRANI

   NALOG ZA PLAĆANJE INOSTRANI

   NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

   NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO

   ZPO

Preuzmi obrazac   OB OBRAZAC OBAVEŠTENJA O FISKALNO ISEČKU

Preuzmi obrazac   OBRAZAC ZA PRIJAVU MESTA NA KOJEM SE VODI KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA – KEP

   OPŠTI DEVIZNI NALOG

Preuzmi obrazac   OTKUPNI LIST ZA POLJOPRIVREDNIKE

Preuzmi obrazac   OVLAŠĆENJE ZA CENTRALNI REGISTAR

   OZ-7 – POTVRDA O OSTVARENOJ ZARADI

   OZ-8 -POTVRDA O KRETANJU ZARADA

   OZ-9 – POTVRDA O PORASTU-SMANJENJU ZARADA

   OZ-10 – SPISAK ISPLAĆENIH NAKNADA ZARADA

   PB-2 – PORESKI BILANSI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

Preuzmi obrazac   PEP

Preuzmi obrazac   POSEBNI TOKOVI OTPADA – GODIŠNJI IZVEŠTAJ

Preuzmi obrazac   POTVRDA O OSTVARENOJ ZARADI ZA PORODILJSKO ODSUSTVO

Preuzmi obrazac   POTVRDA O ZARADI

   PPDG-1R

   PPDG-1S

Preuzmi obrazac   PPI-1

Preuzmi obrazac   PPI-2

Preuzmi obrazac   PPI-3

Preuzmi obrazac   PPI-4

Preuzmi obrazac   PUTNI NALOG ZA PUTNIČKO VOZILO

Preuzmi obrazac   PUTNI NALOG ZA TERETNO VOZILO

Preuzmi obrazac   REGISTRACIONA PRIJAVA UDRUŽENJA GRAĐANA – APR

Preuzmi obrazac   REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJE PREDUZETNIKA – APR

Preuzmi obrazac   SAMOINICIJATIVNO PRIJAVLJIVANJE

Preuzmi obrazac   SPECIFIKACIJA ČEKOVA

   UGOVOR O DELU

Preuzmi obrazac   UGOVOR O RADU

Preuzmi obrazac   UVERENJE O POREKLU ROBE

Preuzmi obrazac   ZAHTEV ZA MARKICE

Preuzmi obrazac   ZAHTEV ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE

Preuzmi obrazac   ZAHTEV ZA PRAVO NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA

Preuzmi obrazac   ZAHTEV ZA PREDAJU M4

Preuzmi obrazac   ZAHTEV ZA PREKNJIZAVANJE PRETPLATE

Preuzmi obrazac   ZAHTEV ZA RODITELJSKI DODATAK

Preuzmi obrazac   ZBPDV

Preuzmi obrazac   ZIG – ZAHTEV ZA ISPRAVKU GREŠKE

Preuzmi obrazac   ZK4 – ZAHTEV ZA ZAMENU ZDRAVSTVENE KNJIZICE KARTICOM

   ZPO

Scroll to Top