Besplatni
obrasci

Ovde možete preuzeti besplatne obrasce

   Podnošenje izjave o neaktivnosti

   Šifre delatnosti

   Pravnilnik o merama za zarazne bolesti

   Šifre deviznog plaćanja

   Koliko čuvamo poslovnu dokumentaciju

   Zakup pokretnih i nepokretnih stvari od fizičkog lica

   Neoporezivi iznosi

   DCVR-12 DOKUMENTACIJA O CARINSKOJ VREDNOSTI ROBE

   EKPL

   EPPDV

   Preuzmi obrazac EUR 1 SERTIFIKAT

   IEPDV

    IOS

   IZJAVA O KOMPENZACIJI

   IZVEŠTAJ O POVREDI NA RADU

   KNJIGA ŠANKA

   KPO – KNJIGA PAUŠALNOG OPOREZIVANJA

   M OBRAZAC

   M-UN OBRAZAC

   NALOG ZA ISPLATU

   NALOG ZA PRENOS

   NALOG ZA UPLATU

   NALOG ZA NAPLATU INOSTRANI

   NALOG ZA PLAĆANJE INOSTRANI

   NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

   NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO

   ZPO

   OB OBRAZAC OBAVEŠTENJA O FISKALNO ISEČKU

   OBRAZAC ZA PRIJAVU MESTA NA KOJEM SE VODI KNJIGA EVIDENCIJE

   OPŠTI DEVIZNI NALOG

   OTKUPNI LIST ZA POLJOPRIVREDNIKE

   OVLAŠĆENJE ZA CENTRALNI REGISTAR

   OZ-7 – POTVRDA O OSTVARENOJ ZARADI

   OZ-8 -POTVRDA O KRETANJU ZARADA

   OZ-9 – POTVRDA O PORASTU-SMANJENJU ZARADA

   OZ-10 – SPISAK ISPLAĆENIH NAKNADA ZARADA

   PB-2 – PORESKI BILANSI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

   PEP

   POSEBNI TOKOVI OTPADA – GODIŠNJI IZVEŠTAJ

   POTVRDA O OSTVARENOJ ZARADI ZA PORODILJSKO ODSUSTVO

   POTVRDA O ZARADI

   PPDG-1R

   PPDG-1S

   PPI-1

   PPI-2

  PPI-3

  PPI-4

  PUTNI NALOG ZA PUTNIČKO VOZILO

  ; PUTNI NALOG ZA TERETNO VOZILO

   REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJE PREDUZETNIKA – APR

   SAMOINICIJATIVNO PRIJAVLJIVANJE

   SPECIFIKACIJA ČEKOVA

   UGOVOR O DELU

   UGOVOR O RADU

   UVERENJE O POREKLU ROBE

   ZAHTEV ZA PRAVO NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA

   ZAHTEV ZA PREKNJIZAVANJE PRETPLATE

   ZAHTEV ZA RODITELJSKI DODATAK

   ZBPDV

   ZIG – ZAHTEV ZA ISPRAVKU GREŠKE

   ZPO

Scroll to Top