Milan Trbojevic

office

FRILENSERI POREZ – kako se računa i koji model obračuna je najbolji za vas

Kao što verujem da već znate od 2023. godine frilenseri u Republici Srbiji su u obavezi da plaćanju porez na frilensere kvartalno birajući između dva modela oporezivanja. Ako spadate u grupu frilensera onda svoj prihod koji ste ostvarili gledajući kvartalno u toku jedne godine treba da prijavite najkasnije 30 dana od završetka kvartala. Na primer, […]

FRILENSERI POREZ – kako se računa i koji model obračuna je najbolji za vas Saznaj više »

Ugovor o delu – karakteristike, plaćanje poreza i doprinosa, prendosti i mane (UGOVOR O DELU OBRAZAC BESPLATNO )

Prema Zakonu o radu moguće je sklopiti ugovor o delu gde poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji mogu biti poslovi samostalne izrade ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla. Ugovor o delu obavezno se zaključuje u pisanom

Ugovor o delu – karakteristike, plaćanje poreza i doprinosa, prendosti i mane (UGOVOR O DELU OBRAZAC BESPLATNO ) Saznaj više »

Jubilarna nagrada

Jubilarna nagrada je novčani iznos koji se isplaćuje prema Zakona o radu zaposlenima u nekoliko slučajeva, tj. za: Prema našem zakonu, isplata jubilarne nagrade nije obaveza poslodavca, već je predviđena kao mogućnost koju poslodavac može da sprovede u okviru svoje firme. JUBILARNA NAGRADA -Isplata u praksi Svaka firma koja želi da isplaćuje jubilarnu nagradu treba

Jubilarna nagrada Saznaj više »

Paušalno oporezivanje – Sve što teba da znate

Paušalno oporezivanje je sistem oporezivanje u kojem porez i doprinose plaćate na paušalno utvrđen prihod i ti iznosi su fiksni. Ako ste paušalno oporezovani vi ste zapravo paušalac, tj. preduzetnik paušalac koji plaća porez i doprinose državi za svoje poslovanje na osnovu dobijenog paušalnog rešenja bez obzira na to kako poslujete. Zapravo, Poreska uprava vam

Paušalno oporezivanje – Sve što teba da znate Saznaj više »

Šifra delatnosti – Zašto je važna za privredna društva, preduzetnike, a posebno paušalce

Kada registrujete d.o.o. ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre, jedna od obaveznik stavki pri popunjavanju prijave je registracija pretežne delatnosti firme (ili šifra delatnosti), tj. delatnost kojom će se firma pretežno baviti. Odabir pretežne delatnosti je obavezna za sva pravna lica i preduzetnike. Pored pretežne postoje i sporedne delatnosti, ali se može registrovati samo

Šifra delatnosti – Zašto je važna za privredna društva, preduzetnike, a posebno paušalce Saznaj više »

Dnevnice za službeno putovanje

Dnevnice za službeno putovanje – Službeni put

Na samom početku, hajde da objasnim šta je službeni put, pa ću vam detaljno razjasniti sve detalje koje je potrebno da znate u vezi njega. Najprostije rečeno, službeni put je upućivanje radnika van sedišta firme, a to može biti: Postoje brojni razlozi za upućivanje na službeni put, a najčešći od njih su: i drugo. Ono

Dnevnice za službeno putovanje – Službeni put Saznaj više »

Osiguranje trudnica

PORODILJSKO BOLOVANJE – Otvaranje, procedura i naknada za zaposlene i za preduzetnice

Pravo na porodiljsko bolovanje, bolovanje radi nege deteta, kao i pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta je pravo svake zaposlene i preduzetnice što je propisano Zakonom o radu. Nakon trudničkog bolovanje koje traje do dana otvaranja porodiljskog bolovanja, žena ima prava da otvori porodiljsko odsustvo 45 dana pre termina za porođaj, a

PORODILJSKO BOLOVANJE – Otvaranje, procedura i naknada za zaposlene i za preduzetnice Saznaj više »

Scroll to Top