Jubilarna nagrada

Jubilarna nagrada je novčani iznos koji se isplaćuje prema Zakona o radu zaposlenima u nekoliko slučajeva, tj. za: Prema našem zakonu, isplata jubilarne nagrade nije obaveza poslodavca, već je predviđena kao mogućnost koju poslodavac može da sprovede u okviru svoje firme. JUBILARNA NAGRADA -Isplata u praksi Svaka firma koja želi da isplaćuje jubilarnu nagradu treba […]

Transkript

Jubilarna nagrada je novčani iznos koji se isplaćuje prema Zakona o radu zaposlenima u nekoliko slučajeva, tj. za:

  • jubilarne godine rada u firmi (a za navršenih 10, 20 i 30… godina radnog staža u firmi),
  • krsnu slavu firme,
  • krsnu slavu osnivača firme,
  • dan firme i 
  • dan osnivača firme.

Prema našem zakonu, isplata jubilarne nagrade nije obaveza poslodavca, već je predviđena kao mogućnost koju poslodavac može da sprovede u okviru svoje firme.

JUBILARNA NAGRADA -Isplata u praksi

Svaka firma koja želi da isplaćuje jubilarnu nagradu treba da definiše tu isplatu ugovorom o radu i opstim aktom firme.

Jubilarna nagrada se prema članu 18 Zakona o porezu na dohodak gradjana isplaćuje jednokratno i to u iznosu za 2023.godinu do 25.085,00 dinara godišnje po zaposlenom. Ta jubilarna nagrada trebalo bi da bude nagrada zaposlenog za godine rada u firmi i isplata se vrši najčešće na 10, 20, 30 i više godina ili na godišnjicu firme.

Isplata nije vezana za vreme koje je zaposleni radio, nije bitno da li je zaposlen sa punim ili nepunim radnim vremenom. Računa se prema vremenu provedenom u radnom odnosu kod poslodavca.

Jubilarna nagrada je vezana za broj godina, jubilarnih godina nije vezana za rad tj radni staž. U praksi se najčešće vezuje za jubilarne godine 10, 20, 30 i više godina.

Firma može na godišnjicu firme ili krsnu slavu firme da zaposlenom isplati jubilarnu nagradu u neoporezivom iznosu.

Generalno gledano, firma ukoliko ima sredstava može jubilarnu nagradu isplaćivati i češće, čak svake godine, ali samo zaposlenima, a ne i vlasniku. Ovo se osnosi na preduzetnike (samooporezivanje i lična zarada). 

Zaposleni nema obavezu podnošenja zahteva za isplatu jubilarne nagrade, jer je poslodavac u obavezi da planira i obezbedi sredstva za to za sve zaposlene koji to pravo stiču u konkretnoj godini.

Za poslodavca je takođe bitno da donese rešenje o isplati prava na jubilarnu nagradu i da isplatu ne radi retroaktivno već kada je predviđeno za isplatu. Najčešće je to u roku od 30 dana od dana kada zaposleni stiče pravo na jubilarnu nagradu ili se isplaćuje tačno određenog datuma u godini (na primer za Vidovdan, za dan firme, na dan krsne slave firme itd.)

Jubilarna nagrada se, po pravilu, isplaćuje u novcu ali to može biti i u vidu prigodnog poklona u određenoj novčanoj protivvrednosti (npr. sat, umetnička slika, vaučer i sl.).

Napomena:

Period rada ostvaren po osnovu obavljanja samostalne delatnosti se ne računa u godine za jubilarnu nagradu, jer se ne radi o radu ostvarenom u radnom odnosu.

Prekoracenje jubilarne nagrade

Ukoliko firma želi da isplati zaposlenom jubilarnu nagradu preko neoporezivog iznosa, u tom slučaju je dužan da plati porez od 10% na iznos prekoračenja prema Zakona o porezu na dohodak gradjana.

JUBILARNA NAGRADA ISPLATA u prvoj godini

Ovo je česta nedoumica kod poslodavaca, pa hajde da konkretno objasnimo ovu situaciju.

Isplata jubilarne nagrade u prvoj godini je moguća ukoliko poslodavac svojim opštiom aktom, ugovorom o radu ili odlukom utvrdi kada je jubilej firme i na koji način će se isplaćivati jubilarna nagrada zaposlenima. Prema zakonu nema nikakvih prepreka da jubilarnu nagradu isplati u prvoj godini.

Ali, prema našem mišljenju iz Knjigovodstva Knjiški moljac, iako to nije posebno navedeno ni u jednom propisu, ne možete isplaćivati jubilarne nagrade zaposlenima u godini u kojoj je osnovana firma. Zapravo, morali bi da sačekate da istekne makar prva godina od osnivanja firme, jer u suprotnom koji bi to onda jubilej bio, zar ne?

Ukoliko ipak isplatite jubilarnu nagradu u prvoj godini poslovanja, može se desiti da poreski inspektor utvrdi da je u pitanju simulovani posao i da je na ovaj način isplaćena zarada zaposlenima, a jubilarna nagrada po zakonu to nije.

Šta to tačno znači?

Jubilarna nagrada se isplaćuje za neki jubilej kao što je godišnjica firme ili godišnjica zaposlenog koji u toj firmi radi 10, 20 i više godina. Po bilo kom osnovu, jubilarna nagrada zaposlenima mora da ima kriterijum po kome se isplaćuje ( po radnoj poziciji, godinama staža, godišnjici firme, krsnoj slavi firme i sl. ) i isplaćuje se isti iznos svim zaposlenima.

Ukoliko želite da skinete odluku o jubilarnoj nagradi koju donosi pri isplati može je skinuti na linku ispod

Delovi tekstu su preuzeti sa ovog linka

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top