FRILENSERI POREZ – kako se računa i koji model obračuna je najbolji za vas

Kao što verujem da već znate od 2023. godine frilenseri u Republici Srbiji su u obavezi da plaćanju porez na frilensere kvartalno birajući između dva modela oporezivanja. Ako spadate u grupu frilensera onda svoj prihod koji ste ostvarili gledajući kvartalno u toku jedne godine treba da prijavite najkasnije 30 dana od završetka kvartala. Na primer, […]

Transkript

Kao što verujem da već znate od 2023. godine frilenseri u Republici Srbiji su u obavezi da plaćanju porez na frilensere kvartalno birajući između dva modela oporezivanja. Ako spadate u grupu frilensera onda svoj prihod koji ste ostvarili gledajući kvartalno u toku jedne godine treba da prijavite najkasnije 30 dana od završetka kvartala.

Na primer, za period od 1. oktobra do 31. decembra 2023.godine treba podneti poresku prijavu do 31. januara 2024. i platiti porez i doprinose.

Kako biste pravilno podneli poresku prijavu potrebno je da predate PP-OPO-K poresku prijavu, a to ćete vrlo jednostavno uraditi preko portala FRILENSERI.

Ko može biti frilenser

Postoje tri kategorije lica koja mogu raditi poslove kao frilenser:

 1. Kategorija – DOMAĆE FIZIČKO LICE koje:
 • je rezident Republike Srbije,
 • prihod ostvaruje radeći u RS, 
 • novac prima od klijenta iz inostranstva (pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice) ili domaćeg fizičkog lica, tj. od drugog lica koje prilikom isplate prihoda ne obračunava i ne plaća obaveze po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji.
 1. Kategorija – DOMAĆE FIZIČKO LICE koje:
 • je rezident Republike Srbije, 
 • prihod ostvaruje radeći u drugoj državi, 
 • novac prima od klijenta iz inostranstva (pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice), tj. od drugog lica koje prilikom isplate prihoda ne obračunava i ne plaća obaveze po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji.
 1. Kategorija – STRANO FIZIČKO LICE koje:
 • je nerezident,
 • prihod ostvaruje radeći u Republici Srbiji,
 • prima novac iz inostranstva (pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice) ili domaćeg fizičkog lica, tj. od drugog lica koje prilikom isplate prihoda ne obračunava i ne plaća obaveze po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji.

Želim da ovde napomenem da „frilenser“ nije zakonski pojam, pa ga nećete naći ni u jednom važećem propisu.

Koje poslove možete obavljati kao frilenser

Poslovi koje možete da obavljate kao frilenser su oni koji obuhvataju:

 • poslove od autorskih i srodnih prava i
 • prihode po ugovorima o delu ili bilo kojoj drugoj vrsti radnog angažovanja,

pod uslovom da isplatilac spada u grupu lica koja mogu frilenserima vršiti isplate, tačnije.:

 • strana pravna i fizička lica
 • domaća fizička lica, odnosno druga lica koja prilikom isplate prihoda ne obračunavaju i ne plaćaju po odbitku obaveze po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji.

Takođe, važno je napomenuti da frilenser ne može biti angažovan preko:

 • ugovora o radu ili 
 • ugovorom o privremenim i povremenim poslovima.

Isto tako treba znati da je nebitno da li je osnov isplate pisani ili usmeni ugovor sa isplatiocem. 

Primeri poslova koje možete da obavljate kao frilenser: 

 • čišćenje i održavanja objekata,
 • popravke i održavanje raznih vrsta mašina i uređaja (električar, vodoinstalater…),
 • razne vrste poslova (stolar, moler, keramičar…),
 • izrade umetničke slike, biste, skulpture, vajarskog i drugog umetničkog dela,
 • fotografisanje,
 • arhitektonsko projektovanje,
 • građevinsko projektovanje i tehničko crtanje,
 • dizajnersko projektovanje,
 • izrada audio-video zapisa, 
 • individualni instruktori koji daju časove/obuku u određenim sportovima,
 • usluge prevođenja,
 • držanje časova stranog jezika,
 • izrada domaćih kolača i torti,
 • izrada suvenira, heklanih proizvoda, proizvoda domaće radinosti.

Gde i kako da se prijavite kao frilenser na obavezno socijalno osiguranje

Prijavu na socijalno osiguranje, koja podrazumeva prijavu i na penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, vršite preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO).

Postoje dve opcije za tu prijavu:

 1. Elektronska prijava preko portala CROSO
 2. Prijava u organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja (Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ili Fonda za zdravstveno osiguranje)

Napomena: Samim postupkom registracije na Portalu i prijavom prihoda, niste se automatski prijavili i na socijalno osiguranje, već je potrebno da se prijavite na osiguranje na jedan od navedena dva načina.

Za pristup i rad na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) neophodno da imate aktivni korisnički nalog i njemu odgovarajući kvalifikovani elektronski sertifikat.

Izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata nije u nadležnosti CROSO, već u nadležnosti jednog od pet registrovanih sertifikacionih tela u Republici Srbiji:

 1. Pošta Srbije,
 2. Privredna komora Srbije,
 3. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
 4. Halcom i 
 5. eSmart.

U zavisnosti od ponude provajdera i prirode vašeg poslovanja, možete koristiti kvalifikovani elektronski sertifikat kao:

 • kvalifikovani elektronski potpis na pametnoj kartici,
 • USB ključu ili 
 • u cloud-u, a isti je potrebno instalirati na računaru na kome planirate da koristite sertifikat.

Ceo postupak prijave na obavezno socijalno osiguranje možete pronaći na portalu FRILENSERI. Potrebno je da samo pratite uputstva.

Dva modela poreza na frilensere

Kao što sam već spomenuo, postoje dva modela za obračun poreza na frilensere: Model A i Model B i oba zahtevaju kvartalno plaćanje poreza, a ono što je super jeste da vi kao frilenser imate slobodu da svakog kvartala izaberete različit model u zavisnosti od toga koji vam odgovara.

Hajde da vam detaljno pojasnim karakteristike oba modela:

FRILENSERI POREZ Model A:

 • 32.000 din je neoporezivo svakog meseca, tj. kvartalno će taj iznos biti 96.000 din,
 • frilenser koji se opredeli za ovaj model, porez plaća 20%,
 • osnovica za doprinose biće ista kao i osnovica za plaćanje poreza, a minimalni iznos za plaćanje doprinosa iznositi 1.402 din mesečno, odnosno 4.206 din kvartalno,
 • stope za plaćanje doprinosa iznosiće 24% za PIO i 10.3% za zdravstvo,
 • ukoliko frilenser ostvari prihode u kvartalu koji su niži od 96.000 din, neće imati obavezu da plati PIO u tom kvartalu.

Evo i konkretnih primera obračuna po Modelu A:

Primer za ostvareni prihod od 100.000 din: 

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 100.000 – 96.000 = 4.000 din

Porez = 4.000 x 20% = 800 din

PIO = 4.000 x 24% = 960 din

Zdravstvo = 4.000 x 10,3% = 4.206 din

Frilenser koji je u okviru jednog kvartala ostvario 150.000 din prihoda:

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 150.000 – 96.000 = 54.000 din

Porez = 54.000 x 20% = 10.800 din

PIO = 54.000 x 24% = 12.960 din

Zdravstvo = 54.000 x 10,3% = 5.562 din

Za prihod od 300.000 din:

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 300.000 – 96.000 = 204.000 din

Porez = 204.000 x 20% = 40.800 din

PIO = 204.000 x 24% = 48.960 din

Zdravstvo = 204.000 x 10,3% = 21.012 din

Za prihod od 500.000 din:

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 500.000 – 96.000 = 404.000 din

Porez = 404.000 x 20% = 80.800 din

PIO = 404.000 x 24% = 96.960 din

Zdravstvo = 404.000 x 10,3% = 41.612 din.

Napomena: Frilenser koji je zaposlen, neće imati obavezu da plaća doprinos za zdravstvo, ni po modelu A, niti po modelu B.

FRILENSERI POREZ Model B:

Prema Modelu B normirani troškovi iznosiće 19.300 din mesečno, odnosno 57.900 din kvartalno, kao i 34% ostvarenih prihoda u toku kvartala. 

Šta su normirani troškovi, da se podsetimo:

Normirani troškovi su oni troškovi poslovanja koji se priznaju bez ikakvog dokaza da su napravljeni, a uz pomoć njih se dolazi do osnovice za plaćanje poreza i doprinosa.

Dakle, da bi se dobila osnovica za oporezivanje, od ostvarenih prihoda oduzimaće se 34%, kao i 57.900 din.

Za ovaj model, porez iznosi 10%, a doprinosi će se takođe plaćati na istu osnovicu, s tim što će najniži iznos za plaćanje doprinosa za PIO iznositi 23.160 din mesečno, odnosno 4.206 din doprinosi za zdravstvo (isto kao i u modelu A).

Evo i konkretnih primera obračuna po Modelu B:

Frilenser koji je u toku jednog kvartala ostvario prihod od 100.000 din:

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 100.000 – 34.000 – 57.900 = 8.100 din

Porez = 8.100 x 10% = 810 din

PIO = 8.100 x 24% = 23.160 din

Zdravstvo = 8.100 x 10,3% = 4.206 din

Za prihod od 150.000 din:

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 150.000 – 51.000 – 57.900 = 41.100 din

Porez = 41.100 x 10% = 4.110 din

PIO = 41.100 x 24% = 9.864 din (s obzirom da je iznos niži od 23.160 din, postojala bi obaveza da se plati iznos od 23.160din)

Zdravstvo = 41.100 x 10,3% = 4.233din (ovaj iznos je veći od 4.206 din).

Za prihod od 300.000 din:

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 300.000 – 102.000 – 57.900 = 140.100 din

Porez = 140.100 x 10% = 14.010 din

PIO = 140.100 x 24% = 33.624 din

Zdravstvo = 140.100 x 10,3% = 14.430,3 din.

Za prihod od 500.000 din:

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = 500.000 – 170.000 – 57.900 = 272.100 din

Porez = 272.100 x 10% = 27.210 din

PIO = 272.100 x 24% = 65.304 din

Zdravstvo = 272.100 x 10,3% = 28.026,3 din.

Kroz navedene primere može se videti da je Model A isplativiji u situacijama kada frilenser ostvaruje niže prihode, dok sa rastom prihoda Model B postaje isplatljiviji za frilensera. Takođe, po modelu A porezi i doprinosi se sa povećanjem zarade smanjuju, dok se po Modelu B povećavaju. 

U svakom kvartalu možete menjati opcija ili A ili B modela u zavisnosti od toga koji vam više odgovara.

Kao frilenser dužni ste da nakon obračuna i podnošenja poreske prijave, platite predviđeni frilenser porez.

Važno je napomenuti da frilenseri koji u toku kvartala ne ostvare prihod, neće imati obavezu da podnose poresku prijavu.

Poresku prijavu možete podneti vi kao frilenser ili knjigovodstvena agencija koju ste angažovali za to.

26 thoughts on “FRILENSERI POREZ – kako se računa i koji model obračuna je najbolji za vas”

 1. Milan

  Pozdrav, Milane!

  U slucaju da frilenser podnese neblagovremenu poresku prijavu, postoji li neki online kalkulator koji racuna kamatu? Onaj primer na sajtu “frilenseri” nema matematicki proces i kako zapravo izracunati i doci do brojke.

  Srdacan pozdrav,
  Milan

 2. Mladen

  Pozdrav,

  Uzmimo slucaj da je
  Lice drzavljanin republike Srbije
  Posao obavlja za Britansku firmu iz Srbije
  Mesecno prihoduje u rasponu od 700-1200 evra.
  Radi na poslovima customer support.

  Da li to spada u freelance ili neki drugi oblik obrta. I takodje kolika bi davanja imao prema drzavi porez pio zdravstvo knjigovodja itd… Na mesecnom nivou.

  Hvala!

  1. Milan Trbojevic
   Milan Trbojevic

   Da jeste frilenser pogledaje video u tekstu i videće kalkulator gde možete izračunati

 3. Rade

  Poštovanje
  Šta u slučaju kada za recimo Model A ne pređete normirane troškove od 32.000 din (da li se računa kvartalno – 96.000 ili za svaki mesec pojedinačno) – da li je potrebno podnositi poresku prijavu (mislio sam da poreska podnosi prijavu – kao da sam tako pročitao) obzirom da je ukupan porez 0, tj. niste prešli prag oporezivanja?
  Da li postoji razlika ako je frilenser već osiguran po drugom osnovu (zaposlen)?
  Hvala

  1. Milan Trbojevic
   Milan Trbojevic

   Koji god da je iznos zarađen i da na kraju ne treba da se plati ništa potrebno je predati prijavu uvek. Postoji razlika pogledajte snimak u tekstu.

 4. Miljan

  Da li postoji neko mesto gde se frilenser koji planira da radi po prvom modelu, odnosno tako placa porez, treba da se registruje u RS, kao APR ili tako neka institucija? Ili je samo dovoljno prijavljivati prihode preko aplikacije, onda kada radimo, a kada ne radimo se ne radi nista? Hvala!

  1. Milan Trbojevic
   Milan Trbojevic

   Nema nikakvog prijavljivanja tj registracije kao npr što preduzetniak registruješ u APR. Kod frilensra kada imaš prihod samo podnosiš prijavu i plaćaš porez.

   1. Zbunjen

    Ako zelim marketing da radim za 1 klijenta iz inostranstva i svi prihodi budu od njega, sta je najbolje kako bih bio legalan i da ne brinem o tome, nije mi bitno koliko cu platiti poreze, doprinose itd. Da li otvoriti pausal pod kojom sifrom ili raditi freelance i da li obracunavam tad valutu koju primim kad konvertujem u dinare ili kako?

    1. Milan Trbojevic
     Milan Trbojevic

     Ako nije bitno koliko ćete platiti porez onda kao frilenser, a paušalac ne smete biti jer raditi marketing koji nije dozvoljen paušalom.

     1. zbunjen

      Jos jedno pitanje – Kako mogu da izdam fakturu toj firmi za koju cu odraditi posao jer moram da im dam kako bi pravdali svoje troskove? Ako sam fizicko lice, prijavicu se kao frilenser kako ste objasnili u video snimku.

      Ne radim preko nikakve platforme vec smo se nasli na linkedin-u.

      Hvala puno!

     2. Milan Trbojevic
      Milan Trbojevic

      AKo će oni to priznati naš zakon ne zabranjuje da vi njima izdate dokument koji se zove faktura.

 5. Vesna

  Ako sam prijavljena kao neyaposlena, a yelim da pocnem da radim kao frilenser, da li se automatski prijavom na portal i CROSO ispisujem sa NSZ?
  S obzirom da bih pocela prodaju sopstvenih autorskih dela (audio, video, pisanih dela tipa brosura i knjiga) preko sopstvenog sajta, da li mi treba sifra delatnosti ( sajt kao prodavnica) i da li to ynaci da moram biti pausalac onda?

  1. Milan Trbojevic
   Milan Trbojevic

   Da kada se prijavite na CROSO onda ste odjavljeni sa NSZ. Ako prodajete to stranicima nije neophodno da imate preduzetnik, ali proverite šta vam se više isplati u smislu poreza.

 6. Ivana

  Cao Milane,
  Kako da znam da li su neke it usluge dozvoljene za pausalce, jer mi taj model vise odgovara od freelandsa.
  Unapred hvala,

 7. Spasoje

  Pozdrav Milane,hvala puno za ovo sto radis jer pruzas vise informacija nego bila koja drzavna ustanova .
  Imam pitanje u vezi necega sto je kao racun kada se radi sa domacim fizickim licima . Obzirom da se bavim popravkom kucnih aparata da li smem musterijama dati neki izvestaj na kome mozda i ne pise cena , zbog datuma za garanciju ljudi vole da dobiju neki papir posle popravke . Hvala

  1. Milan Trbojevic
   Milan Trbojevic

   Izdajte nešto posebno što će biti vaša garancija i bukvalno je tako nazovite Garancija i odlučite koliko važi i to je to.

 8. Transkript
  Transkript

  Zdravo, hvala ti na ovom postu.

  Zanima me kako se gledaju prethodni prihodi, tipa od 2020. na ovamo – sledeće godine će krenuti po tome da postupaju da ne bi zastarelo.

  Da li se i tada gledaju kvartalno ili godišnje?

  Takođe, nije mi jasno – ukoliko sračunam da kao frilenser nemam dovoljno prihoda da bih platio bilo kakav porez, da li tada takođe moram da prijavim prihode (i ne platim ništa), ili ne moram uopšte da ih prijavljujem?

  Hvala puno na izdvojenom vremenu.

  1. Milan Trbojevic
   Milan Trbojevic

   Zaključno sa 2022 će sve država obračunati i poslati rešenje po drugačijem i povoljnijem obračunu nego po ovom. Do 2022 godišnje je neoporezivo 768.000 din, a od 01.01.2023 je obavezno da se podnesete prijava čak i kada je 0 poreza za plaćanje.

 9. R

  Zdravo,

  Hvala na ovom postu. Zanima me na koji način mogu da se prijave stari prihodi, za koje nije plaćen porez? Čini mi se da si negde objašnjavao da otprilike samo se kaže da si zaboravio da ih prijaviš, ali ne mogu da nađem taj video.

  Takođe, da li bi se npr. za godine 2020-2021 porez obračunavao na kvartalnom ili na godišnjem nivou?

  I još jedno pitanje – ako vidim da sam kvartalno ispod sume koja se oporezuje, da li to znači da ne moram da prijavim porez, ili znači da moram da prijavim iznos (pa onda ne platim ništa)?

  Puno hvala na odgovorima.

  1. Milan Trbojevic
   Milan Trbojevic

   Stari porez zaključno sa 2022 obračunava država i čekate za to rešenje ništa ne radite po tom pitanju, niti podnosite. Za sva primanja od 01.01.2023 podnosite prijave putem portala i samo ide na opciju neblagovremena prijava obračunate i kamatu i podnesete i platite.

   1. Neca

    Zdravo Milane, hvala na izuzetno detaljnom tekstu i primerima.

    Da li mozda mozete pomoci savetom, da li je moguce ukoliko imam pausalnu agenciju da se putem freelance modela samooporezujem s obzirom da sa jednim tim klijentom potencijalno ne bih prosao test samostalnosti? Naravno uz to da ne zatvaram agenciju i da je ostavim ukoliko dodju drugi poslovi i klijenti za koje prolazim test samostalnosti.

    1. Milan Trbojevic
     Milan Trbojevic

     Da možete raditi obračun i plaćati porez kao frilenser ako sa tim klijentom padate test samostalnosti. Isto ispratite korake koje sam snimio, a samo ćete biti iz radnog odnosa tako da označavate DA kod zdravstvenog osiguranja.

 10. Dunja

  Zdravo, potpisala sam ugovor od prvog jula na upworku. Radim vec i imam osiguranje u jednoj firmi. Po mojoj proceni moja zarada bi bila oko 2000 usd, mozda koja stotina manje ili vise. Da li ja dobro razumem ili ja moram da platim 50 posto poreza nasoj lopovskoj drzavi?

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top