Šifra delatnosti – Zašto je važna za privredna društva, preduzetnike, a posebno paušalce

Kada registrujete d.o.o. ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre, jedna od obaveznik stavki pri popunjavanju prijave je registracija pretežne delatnosti firme (ili šifra delatnosti), tj. delatnost kojom će se firma pretežno baviti. Odabir pretežne delatnosti je obavezna za sva pravna lica i preduzetnike. Pored pretežne postoje i sporedne delatnosti, ali se može registrovati samo […]

Transkript

Kada registrujete d.o.o. ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre, jedna od obaveznik stavki pri popunjavanju prijave je registracija pretežne delatnosti firme (ili šifra delatnosti), tj. delatnost kojom će se firma pretežno baviti. Odabir pretežne delatnosti je obavezna za sva pravna lica i preduzetnike.

Pored pretežne postoje i sporedne delatnosti, ali se može registrovati samo jedna, mada se može obavljati više njih.

Šta to zapravo znači, verovatno se pitate?

Pretežna delatnost je ona od koje firma ima najviše prihoda, odnosno koja najviše donosi profit firmi tokom jedne kalendarske godine. Zakonom nije striktno zabranjeno da pravno lice ili preduzetnik ostvaruje prihod i od drugih sporednih delatnosti, ali je bitno da jedna ili više drugih delatnosti ne donose više prihoda od pretežne delatnosti.

Šta je još važno ovde naglasiti.

Pravno lice ne može obavljati aktivnosti za koje postoje zakonska ograničenja, tj. delatnosti i poslove koje su navedene u Uredbi kao zabranjene.

Takođe, nije moguće obavljati ni poslove za koje je neophodna posebna dozvola ili licenca, osim ako se ona već ne poseduje. 

Da rezimiramo.

Svaka šifra delatnosti koja ne zahteva posebnu dozvolu od nekog državnog, nadležnog organa ili ministarstva može se registrovati i nesmetano obavljati ta delatnost. Ali, ako zahteva, neophodno je ispuniti uslove dobijanja te dozvoli..

Šifre delatnosti preduzetnika

Šifre delatnosti za paušalno oporezivanje utiče na visinu paušalnog poreza (poreza na prihode od samostalne delatnosti), dok kod ostalih oblika nije bitna, tj. ne utiče na visinu poreza. Sifra dealtnosti preduzentika koji vodi knjige ne utiče na njegove poreze i doprinose kao kod paušalca. 

Prema šifri delatnosti pausalci će biti razvrstani u sedam grupa i to će kasnije uticati na visinu paušalnog poreza. Kod paušala postoje šifre delatnosti koje ne mogu biti paušalno oporezivane, kao što su reklamne agencije, istraživanje tržišta, trgovina na malo i dr.

Hajde sada da objasnimo kako tačno šifra delatnosti utiče na vas koji ste paušalci. 

Šifra delatnosti utiče na porez kod paušalca, a koji su ostali kriterijumi

Radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda koji je osnovica poreza na prihode od samostalne delatnosti, preduzetnici paušalci se razvrstavaju u grupe tako da jednu grupu čine svi preduzetnici paušalci koji obavljaju istu pretežnu delatnost.

Paušalac kao pretežnu delatnost obavlja onu koja je kao takvu registrovao kod Agencije za privredne registre (APR).

A šta kada se desi da vam se u toku rada desi dominacija neke druge delatnosti u odnosu na pretežnu?

Kada se paušalacu kome se tokom poreskog perioda promeni pretežna delatnost, potrebno je da dostavi prijavu promene do 31. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je došlo do promene pretežne delatnosti.

Napomena:

I u ovom slučaju, paušalac treba da vodi računa da je nova šifra delatnosti takođe paušalno oporeziva, jer u suprotnom može izgubiti status paušalca.

Koraci za promenu šifre delatnosti

Prvi korak je priprema dokumentacije za APR, za šta vam je potrebno:

Dodatak broj 7 popunjavate radi registrovanja nove šifre delatnosti i naziva delatnosti na koju želite da preregistrujete preduzetnika.

Ako je za novu šifru delatnosti neophodna saglasnost ili dozvola nadležnog organa (kao na primer za zdravstvenu delatnost, taksi prevozom, promet oružija i sl.), uz prijavu prilažete i taj dokument.

Dodatak broj 1 prilažete ukoliko preduzetnik sadrži i opis delatnosti u sklopu poslovnog imena. U tom slučaju, menja se i poslovno ime, u skladu sa novom pretežnom delatnošću.

Kada paušalac podnese ovu promenu u propisanom roku, novi iznos poreza se utvrđuje u skladu sa promenjenom pretežnom delatnošću za naredni poreski period.

Ali ukoliko paušalac ne podnese na vreme poresku prijavu, poreski organ može da mu utvrdi poresku obavezu uzimajući u obzir činjenicu promene pretežne delatnosti, za period koji počinje od prvog dana poreskog perioda za koji je utvrđena promena pretežne delatnosti.

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama iz Uredbe određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici Srbiji, prema gradu ili opštini prema objavljenim podacima Zavoda za statistiku za poslednjih 12 meseci.

Kako se računa osnovica za paušalni prihod?

Polazna osnovica za utvrđivanje paušalnog prihoda po grupama u koje su razvrstani preduzetnici paušalci utvrđuje se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u gradu ili opštini pomnoži sa brojem zaposlenih u gradu ili opštini na osnovu poslednjih objavljenih podataka Zavoda za statistiku i sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim podeli sa brojem stanovnika u tom gradu ili opštini.

Paušalci sa sedištem na teritoriji grada Beograda, koja obuhvata područje opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun i Čukarica utvrđuje se tako što se zbir proizvoda prosečne mesečne zarade ostvarene u svakoj od tih gradskih opština i broja zaposlenih u svakoj od tih gradskih opština, na osnovu poslednjih objavljenih podataka Zavoda za statistiku, pa pomnoži sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim podeli sa ukupnim brojem stanovnika u svim tim gradskim opštinama.

Polazna osnovica za delatnosti iz tabele u nastavku utvrđuje se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u Republici Srbiji pomnoži sa brojem zaposlenih na osnovu poslednjeg objavljenog podatka i sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim podeli sa brojem stanovnika u Republici Srbiji:

Šifra
delatnosti
Naziv delatnosti
4932Taksi prevoz
4939Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
5911Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
6201Računarsko programiranje
6202Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
6209Ostale usluge informacione tehnologije
6311Obrada podataka, hosting i sl.
6312Veb portali
6399Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
7022Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
7111Arhitektonska delatnost
7112Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7410Specijalizovane dizajnerske aktivnosti
9001Izvođačka umetnost
9002Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti

Napomena:

Preduzetniku paušalcu kome je registrovana pretežna delatnost u registru privrednih subjekata kao delatnost koja nije navedena u Prilogu 1, poreska uprava će utvrditi koeficijent delatnosti tako što će tu registrovanu delatnost upodobiti nekoj od navedenih u Prilogu 1, polazeći od kriterijuma profitabilnosti i obima prometa.

Elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda umanjuje se, odnosno povećava, primenom sledećih elemenata:

1) registrovano sedište, tako što se polazna osnovica za sledeće šifre delatnosti:

Šifra
delatnosti
Naziv delatnosti
1071Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
1512Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa
1814Knjigovezačke i srodne usluge
3314Popravka električne opreme
5610Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
7420Fotografske usluge
8211Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
8219Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
8621Opšta medicinska praksa
8622Specijalistička medicinska praksa
8623Stomatološka praksa
8690Ostala zdravstvena zaštita
9329Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
9511Popravka računara i periferne opreme
9521Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
9522Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
9523Popravka obuće i predmeta od kože
9525Popravka satova i nakita
9529Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
9601Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
9602Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
9604Delatnost nege i održavanja tela

pomnoži sa koeficijentom zone, prema zonama utvrđenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine, tako da za grad ili opštinu u kojoj je za potrebe oporezivanja imovine:

1) utvrđena jedna zona – koeficijent zone iznosi 1;

2) utvrđene dve zone – koeficijenti zone iznose 1,1, odnosno 0,9, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu više vrednosti nepokretnost;

3) utvrđene tri zone – koeficijenti zone iznose 1,1, 0,9, odnosno 0,8, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti;

4) utvrđene četiri zone – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, odnosno 0,8, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti;

5) utvrđeno pet do sedam zona – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 i 0,7, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti, 1,0 za drugu, 0,9 za treću, 0,8 za četvrtu i petu i 0,7 za šestu i sedmu zonu prema vrednosti nepokretnosti;

6) utvrđeno osam ili više zona – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 i 0,7, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti, 1,0 za drugu i treću, 0,9 za četvrtu i petu, 0,8 za šestu i 0,7 za sedmu i ostale zone prema vrednosti nepokretnosti;

2) vreme koje je proteklo od registracije tako što se za preduzetnika kod koga je na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica od registracije prošlo:

1) najviše 12 meseci – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,8;

2) više od 12 ali ne više od 24 meseca – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,85;

3) više od 24 ali ne više od 36 meseca – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,9;

4) više od 36 meseci – polazna osnovica množi sa koeficijentom 1;

Napomena:

Za obveznika koji je u periodu kraćem od 18 meseci pre registracije bio registrovan kod nadležne organizacije za obavljanje delatnosti, polazna osnovica množi se sa koeficijentom koji iznosi 1;

3) starost obveznika i njegova radna sposobnost tako što se:

1) za obveznike koji su na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, kao i na obveznike koji su na dan 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska osnovica stariji od 55 godina, primenjuje koeficijent koji iznosi 0,9;

2) za obveznike koji su na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, kao i za obveznike koji su na dan 31. decembra godine za koju se utvrđuje poreska osnovica stariji od 60 godina, primenjuje koeficijent koji iznosi 0,7 ako su registrovani za obavljanje sledećih delatnosti:

Šifra
delatnosti
Naziv delatnosti
6910Pravni poslovi
7111Arhitektonska delatnost
7112Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7500Veterinarska delatnost
8621Opšta medicinska praksa
8622Specijalistička medicinska praksa
8623Stomatološka praksa
8690Ostala zdravstvena zaštita

3) za obveznike kojima je utvrđena smanjena radna sposobnost koji imaju status osoba sa invaliditetom, primenjuje se koeficijent od 0,85;

4) za obveznike koji odsustvuju duže od 90 dana zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, primenjuje se koeficijent od 0,85 tokom trajanja odsustva iz navedenih razloga;

4) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti, i to tako što se za obveznike koji obavljaju delatnosti koje spadaju u stare zanate, u skladu sa propisima koji regulišu sertifikaciju starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, primenjuje koeficijent u iznosu od 0,5.

Napomena:

Koeficijenat ne može biti manji od 0,5.

Koeficijenti se ne primenjuju na delatnost 4932 (taksi prevoz).

Povećanje paušalnog poreza

U slučaju da se kao rezultat promene načina utvrđivanja paušalnog poreza utvrđeni iznos osnovice poveća za više od 10% u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu, primenjivaće se povećanje od 10% godišnje dok iznos obaveze ne dostigne iznos koji je u skladu sa novim načinom obračuna, zaključno za 2023. godinu.

Povećanja obaveze veće od 10% će se primeniti u slučaju kada je rezultat promene šifre delatnosti, opštine ili mesta na kojem je obveznik registrovan.

Ne smatra se promenom opštine u slučaju opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun i Čukarica kada obveznik koji ima registrovano sedište na jednoj od opština na teritoriji grada Beograda koja obuhvata te opštine izvrši promenu sedišta tako da registruje sedište na nekoj od tih opština.

Isto tako, i kada obveznik koji ima registrovano sedište na jednoj od opština na teritoriji nekog drugog grada izvrši promenu sedišta tako da registruje sedište na drugoj opštini na teritoriji tog grada.

Za obveznika kod koga je na dan 1. januara godine za koju se utvrđuje poreska osnovica od prve registracije prošlo manje od 36 meseci i koji je na dan 31. decembra godine za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, koeficijent delatnosti za 2020, 2021. i 2022. godinu se utvrđuje u iznosu koeficijenta delatnosti koji je utvrđen za 2023. i naredne godine.

Paušalcu koji nakon prekida obavljanja delatnosti, a prekid je započeo najkasnije 2017. godine, podnosi prijavu za nastavak obavljanja delatnosti, osnovica se utvrđuje tako što se ograničenje povećanja osnovice od 10% primenjuje na poslednji iznos osnovice koji je utvrđen pre prekida obavljanja delatnosti.

Kod preduzetnika koji vode knjige i kod d.o.o. firmi šifra delatnosti nije preterano značajna. 

Šifre delatnosti fiskalna kasa – Kojim delatnosti ne treba fiskalna kasa 

Delatnostima gde ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskih fiskalnih kasa, smatraju se delatnosti:

1) prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima;

2) koje obavljaju obveznici fiskalizacije, a koji naknadu za prodata dobra ili pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.);

3) pružanja marketinških usluga u maloprodajnom objektu pravnim licima i preduzetnicima.

Delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskih fiskalnih kasa, smatraju se delatnosti:

1)49.31Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
2)49.32Taksi prevoz;
3)51.10Vazdušni prevoz putnika;
4)52.21Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju u delu koji se odnosi na naplatu i održavanje:
– puteva, mostova i tunela;
– parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora;
5)53.10Poštanske aktivnosti javnog servisa;
6)61Telekomunikacije;
7)64Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
8)65Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
9)66Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
10)69.10Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
11)75.00Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
12)84.30Obavezno socijalno osiguranje;
13)85Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;
14)86Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
15)87Socijalna zaštita sa smeštajem;
16)88Socijalna zaštita bez smeštaja;
17)92Kockanje i klađenje u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije, kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima;
18)94.91Delatnost verskih organizacija.

Delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskih fiskalnih kasa smatraju se i:

 • delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima, osim sledećih komunalnih delatnosti: upravljanje grobljima i sahranjivanje, pogrebna delatnost, upravljanje javnim parkiralištima koja se ne naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora i pružanje usluga na pijacama, i to: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;
 • poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, poslovi domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata, osim kamenorezačkog zanata;
 • pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:
47.99Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;
96.09Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela i nosača.

Napomena:

Obveznici fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima nemaju obavezu evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja počev od 1. maja 2022. godine zaključno sa 31. decembrom 2023. godine.

LISTA ŠIFRI DELATNOSTI ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE:

Šifra delatnostiNaziv delatnostiKoeficijent delatnosti
2020. god.2021. god.2022. god.2023. god. i dalje
0111Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica0.9120.8180.7550.711
0112Gajenje pirinča1.9941.7871.6501.554
0113Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka2.3292.0881.9281.815
0114Gajenje šećerne trske1.9941.7871.6501.554
0115Gajenje duvana1.9941.7871.6501.554
0116Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana1.9941.7871.6501.554
0119Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka2.0331.8231.6821.584
0121Gajenje grožđa2.2882.0521.8941.783
0124Gajenje jabučastog i koštičavog voća1.7151.5381.4191.337
0125Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća2.0991.8821.7371.636
0127Gajenje biljaka za pripremanje napitaka1.9591.7561.6211.526
0128Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja1.1911.0680.9860.928
0129Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka1.4721.3201.2191.147
0130Gajenje sadnog materijala1.9591.7561.6211.527
0141Uzgoj muznih krava1.7461.5661.4451.361
0142Uzgoj drugih goveda i bivola1.6471.4771.3631.284
0143Uzgoj konja i drugih kopitara1.7641.5821.4601.375
0145Uzgoj ovaca i koza1.1841.0610.9800.923
0146Uzgoj svinja1.6581.4871.3721.292
0147Uzgoj živine1.6761.5031.3871.306
0149Uzgoj ostalih životinja2.0481.8361.6951.596
0150Mešovita poljoprivredna proizvodnja1.9351.7351.6021.508
0161Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada2.1801.9551.8051.699
0162Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja1.5861.4221.3131.236
0163Aktivnosti posle žetve1.8481.6571.5291.440
0210Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti1.8391.6481.5221.433
0220Seča drveća1.7811.5971.4741.388
0230Sakupljanje šumskih plodova1.3431.2041.1111.047
0240Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom1.9471.7461.6121.518
0312Slatkovodni ribolov1.9021.7061.5741.483
0322Slatkovodne akvakulture2.8882.5892.3902.250
0811Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede2.5922.3232.1452.020
0812Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina2.3312.0901.9291.816
0899Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala2.5612.2962.1191.995
0990Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda1.1821.0600.9790.921
1011Prerada i konzervisanje mesa2.4682.2132.0421.923
1012Prerada i konzervisanje živinskog mesa2.6942.4162.2302.100
1013Proizvodnja mesnih prerađevina2.8092.5182.3252.189
1020Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca1.6651.4931.3781.298
1031Prerada i konzervisanje krompira1.9801.7751.6381.543
1032Proizvodnja sokova od voća i povrća2.0651.8521.7091.609
1039Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća1.8211.6331.5071.419
1041Proizvodnja ulja i masti1.5651.4031.2961.220
1042Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti1.8191.6301.5051.417
1051Prerada mleka i proizvodnja sireva2.2011.9741.8221.716
1052Proizvodnja sladoleda3.2812.9422.7152.557
1061Proizvodnja mlinskih proizvoda2.3742.1291.9651.850
1062Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda2.5292.2672.0931.971
1071Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača2.7112.4312.2442.113
1072Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača2.5882.3202.1422.017
1073Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna2.7742.4872.2962.162
1081Proizvodnja šećera1.8191.6301.5051.417
1082Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda1.7521.5711.4501.366
1083Prerada čaja i kafe1.7761.5921.4691.384
1084Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani1.6631.4911.3761.296
1085Proizvodnja gotovih jela2.2432.0111.8561.748
1086Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane2.4022.1541.9881.872
1089Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda1.9951.7891.6511.555
1091Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje2.0421.8311.6901.591
1092Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce4.1933.7593.4703.268
1101Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića2.1861.9601.8091.703
1102Proizvodnja vina od grožđa2.3042.0661.9071.796
1103Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina1.8471.6561.5291.440
1105Proizvodnja piva3.5153.1512.9092.739
1106Proizvodnja slada1.8191.6301.5051.417
1107Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode1.7651.5821.4611.376
1310Priprema i predenje tekstilnih vlakana1.4751.3221.2201.149
1320Proizvodnja tkanina1.6891.5141.3981.316
1330Dovršavanje tekstila1.8421.6511.5241.435
1391Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala1.5671.4051.2971.221
1392Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće2.1761.9511.8011.695
1393Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod1.3421.2031.1111.046
1394Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža1.4351.2871.1881.119
1395Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće2.0281.8181.6781.581
1396Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila2.2392.0071.8531.745
1399Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta2.0101.8021.6641.567
1411Proizvodnja kožne odeće2.2952.0581.8991.789
1412Proizvodnja radne odeće2.1141.8961.7501.648
1413Proizvodnja ostale odeće2.0851.8691.7251.625
1414Proizvodnja rublja1.9611.7581.6231.528
1419Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora2.1741.9491.7991.694
1420Proizvodnja proizvoda od krzna2.5132.2532.0801.958
1431Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa1.7741.5901.4681.382
1439Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće1.5391.3801.2731.199
1511Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna2.0511.8391.6981.599
1512Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa1.9761.7711.6351.540
1520Proizvodnja obuće2.2442.0121.8571.749
1610Rezanje i obrada drveta2.2692.0351.8781.769
1621Proizvodnja furnira i ploča od drveta2.3982.1501.9851.869
1622Proizvodnja parketa3.8343.4373.1732.988
1623Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata2.7502.4652.2762.143
1624Proizvodnja drvne ambalaže2.3912.1441.9791.863
1629Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća1.9141.7161.5841.492
1712Proizvodnja papira i kartona3.1002.7802.5662.416
1721Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona2.5702.3052.1272.003
1722Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu2.3692.1241.9611.847
1723Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira2.7272.4452.2572.125
1724Proizvodnja tapeta3.1622.8352.6172.464
1729Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona2.2512.0181.8631.754
1811Štampanje novina2.1461.9241.7761.672
1812Ostalo štampanje2.6882.4102.2242.094
1813Usluge pripreme za štampu3.1212.7982.5832.432
1814Knjigovezačke i srodne usluge2.7442.4602.2712.139
1820Umnožavanje snimljenih zapisa3.5483.1812.9362.765
1910Proizvodnja produkata koksovanja1.7541.5731.4521.367
2012Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata2.5602.2962.1191.995
2013Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija1.9271.7281.5951.502
2014Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija1.3631.2221.1281.062
2015Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja2.1761.9511.8001.695
2016Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima1.9571.7551.6201.525
2030Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova2.6202.3492.1682.042
2041Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje1.8431.6531.5261.437
2042Proizvodnja parfema i toaletnih preparata2.1141.8961.7501.648
2052Proizvodnja sredstava za lepljenje3.7993.4063.1442.960
2053Proizvodnja eteričnih ulja1.5211.3641.2591.186
2059Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda2.7362.4532.2642.132
2211Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila2.2912.0541.8961.785
2219Proizvodnja ostalih proizvoda od gume3.1222.7992.5842.433
2221Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike2.8582.5622.3652.227
2222Proizvodnja ambalaže od plastike2.8732.5762.3782.239
2223Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo2.8982.5982.3982.258
2229Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike3.1372.8132.5962.445
2311Proizvodnja ravnog stakla2.3582.1141.9511.837
2312Oblikovanje i obrada ravnog stakla2.8242.5322.3372.201
2313Proizvodnja šupljeg stakla1.8511.6591.5321.442
2319Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode1.9371.7371.6031.509
2320Proizvodnja vatrostalnih proizvoda2.5702.3042.1262.002
2331Proizvodnja keramičkih pločica i ploča2.9892.6802.4742.329
2332Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline2.5262.2652.0911.969
2341Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta1.6871.5131.3971.315
2343Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike2.5802.3142.1362.011
2349Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda2.0041.7961.6581.561
2352Proizvodnja kreča i gipsa1.7681.5851.4631.378
2361Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo2.8052.5142.3212.186
2362Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo1.9611.7581.6231.528
2363Proizvodnja svežeg betona2.6992.4202.2342.103
2364Proizvodnja maltera2.3352.0931.9321.820
2365Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima1.6301.4621.3491.271
2369Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa2.3592.1151.9531.839
2370Sečenje, oblikovanje i obrada kamena3.0762.7582.5462.397
2391Proizvodnja brusnih proizvoda1.6401.4701.3571.278
2399Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala3.2222.8882.6662.511
2420Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga2.2081.9801.8271.721
2433Hladno oblikovanje profila2.0701.8561.7131.613
2441Proizvodnja plemenitih metala2.6462.3722.1902.062
2442Proizvodnja aluminijuma2.3152.0751.9161.804
2445Proizvodnja ostalih obojenih metala5.5845.0064.6214.351
2451Livenje gvožđa4.7854.2903.9603.729
2453Livenje lakih metala3.3442.9982.7682.606
2454Livenje ostalih obojenih metala3.1142.7922.5772.427
2511Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija2.7832.4952.3032.169
2512Proizvodnja metalnih vrata i prozora2.5242.2632.0891.967
2521Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje2.3462.1031.9421.828
2529Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera3.0992.7792.5652.415
2530Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje2.4902.2322.0611.940
2540Proizvodnja oružja i municije4.2623.8213.5273.321
2550Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha1.6161.4491.3381.260
2561Obrada i prevlačenje metala2.8412.5472.3512.214
2562Mašinska obrada metala2.7472.4632.2732.141
2571Proizvodnja sečiva1.6761.5031.3871.306
2572Proizvodnja brava i okova2.2562.0221.8671.758
2573Proizvodnja alata2.7542.4692.2792.146
2591Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže1.4901.3361.2331.161
2592Proizvodnja ambalaže od lakih metala2.4342.1822.0141.897
2593Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga2.6202.3492.1682.042
2594Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda3.0252.7122.5032.357
2599Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda2.8172.5262.3322.196
2611Proizvodnja elektronskih elemenata2.7332.4502.2622.130
2612Proizvodnja štampanih elektronskih ploča3.4873.1262.8862.717
2620Proizvodnja računara i periferne opreme3.0532.7372.5272.379
2630Proizvodnja komunikacione opreme2.4822.2252.0541.934
2640Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju2.7572.4722.2822.148
2651Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata3.1552.8292.6112.459
2652Proizvodnja satova2.3012.0631.9041.793
2660Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme2.2281.9971.8441.736
2670Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme2.4442.1912.0231.905
2711Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora2.4252.1752.0071.890
2712Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom3.0202.7082.4992.353
2720Proizvodnja baterija i akumulatora2.1551.9321.7831.679
2731Proizvodnja kablova od optičkih vlakana3.1352.8102.5942.443
2732Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova3.6703.2903.0372.860
2740Proizvodnja opreme za osvetljenje2.4942.2362.0641.944
2751Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo2.3402.0981.9361.823
2752Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo1.9791.7751.6381.543
2790Proizvodnja ostale električne opreme2.6282.3572.1752.048
2811Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila2.3312.0901.9291.817
2812Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja2.7902.5012.3092.174
2813Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora2.5432.2802.1051.982
2814Proizvodnja ostalih slavina i ventila3.6133.2392.9902.816
2815Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata2.7012.4212.2352.105
2821Proizvodnja industrijskih peći i gorionika3.3523.0062.7742.613
2822Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje2.7792.4922.3002.166
2824Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima2.3072.0681.9091.798
2825Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo2.7932.5042.3112.177
2829Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene2.6312.3592.1772.050
2830Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo2.5882.3202.1422.017
2841Proizvodnja mašina za obradu metala2.5552.2902.1141.991
2849Proizvodnja ostalih alatnih mašina2.2662.0321.8751.766
2892Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo2.4112.1611.9951.879
2893Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana2.7572.4722.2822.149
2894Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože1.7481.5671.4471.362
2895Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona2.2932.0561.8981.787
2896Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume3.2632.9262.7012.543
2899Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene2.9032.6022.4022.262
2910Proizvodnja motornih vozila3.4273.0722.8362.671
2920Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice2.1201.9011.7541.652
2931Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila2.5442.2802.1051.982
2932Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila2.3192.0791.9191.807
3011Izgradnja brodova i plovnih objekata2.5932.3252.1462.021
3012Izrada čamaca za sport i razonodu4.1223.6963.4113.212
3020Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila2.9272.6242.4232.281
3030Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme3.2702.9312.7062.548
3092Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica2.6842.4072.2222.092
3099Proizvodnja ostale transportne opreme0.9470.8490.7840.738
3101Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore3.0462.7312.5212.374
3102Proizvodnja kuhinjskog nameštaja2.6322.3602.1782.051
3103Proizvodnja madraca2.9712.6642.4592.316
3109Proizvodnja ostalog nameštaja2.6412.3682.1852.058
3212Proizvodnja nakita i srodnih predmeta3.3503.0042.7732.611
3213Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda1.8441.6531.5261.437
3220Proizvodnja muzičkih instrumenata1.8421.6521.5251.436
3230Proizvodnja sportske opreme1.9241.7251.5921.500
3240Proizvodnja igara i igračaka2.4452.1922.0241.906
3250Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala3.1912.8612.6412.487
3291Proizvodnja metli i četki1.3071.1721.0821.019
3299Proizvodnja ostalih predmeta2.1071.8891.7441.642
3311Popravka metalnih proizvoda2.5022.2432.0711.950
3312Popravka mašina2.6332.3612.1792.052
3313Popravka elektronske i optičke opreme2.9002.6002.4002.260
3314Popravka električne opreme2.7342.4512.2632.131
3315Popravka i održavanje brodova i čamaca3.0652.7482.5362.388
3316Popravka i održavanje letelica i svemirskih letelica4.0643.6443.3633.167
3317Popravka i održavanje druge transportne opreme2.2051.9771.8251.718
3319Popravka ostale opreme2.5232.2622.0881.966
3320Montaža industrijskih mašina i opreme2.8242.5322.3372.201
3511Proizvodnja električne energije2.5282.2662.0921.970
3530Snabdevanje parom i klimatizacija2.9242.6212.4192.278
3600Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode3.5503.1832.9382.767
3700Uklanjanje otpadnih voda2.3872.1401.9751.860
3811Skupljanje otpada koji nije opasan2.0871.8711.7271.626
3812Skupljanje opasnog otpada2.4392.1872.0191.901
3821Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan1.6581.4861.3721.292
3831Demontaža olupina2.1911.9641.8131.707
3832Ponovna upotreba razvrstanih materijala1.9671.7641.6281.533
4110Razrada građevinskih projekata3.3252.9812.7522.591
4120Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada3.0062.6952.4882.343
4211Izgradnja puteva i autoputeva3.1082.7862.5722.422
4212Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica3.8633.4633.1973.010
4213Izgradnja mostova i tunela4.2653.8233.5293.323
4221Izgradnja cevovoda2.7452.4612.2712.139
4222Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova2.7652.4792.2882.155
4291Izgradnja hidrotehničkih objekata3.0892.7702.5572.407
4299Izgradnja ostalih nepomenutih građevina3.5843.2132.9662.793
4311Rušenje objekata3.4253.0712.8342.669
4312Pripremna gradilišta3.1312.8072.5912.440
4313Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem3.2862.9462.7192.561
4321Postavljanje električnih instalacija2.8142.5232.3292.193
4322Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema2.7692.4822.2912.158
4329Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu3.1772.8492.6302.476
4331Malterisanje3.1482.8232.6052.454
4332Ugradnja stolarije3.1262.8022.5872.436
4333Postavljanje podnih i zidnih obloga2.8422.5482.3522.215
4334Bojenje i zastakljivanje2.7172.4362.2492.118
4339Ostali završni radovi3.2392.9042.6812.524
4391Krovni radovi3.0632.7462.5352.387
4399Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi3.3422.9962.7662.604
4520Održavanje i popravka motornih vozila2.6272.3562.1742.048
4611Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda2.3072.0691.9101.798
4613Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala3.5153.1512.9092.739
4614Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona2.8552.5602.3632.225
4615Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe3.9453.5373.2653.074
4616Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože3.3833.0332.8002.636
4617Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana3.3493.0022.7712.610
4618Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda3.1742.8462.6272.474
4619Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda3.1942.8642.6432.489
4781Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama1.8911.6951.5651.474
4782Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama1.7171.5391.4211.338
4789Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama1.7741.5901.4681.382
4799Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca1.9841.7791.6421.546
4920Železnički prevoz tereta3.2152.8822.6612.505
4931Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika2.4572.2032.0331.915
4932Taksi prevoz1.2791.2561.2441.244
4939Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju2.7312.4492.2602.128
4941Drumski prevoz tereta3.0792.7602.5482.399
4942Usluge preseljenja2.2992.0611.9031.792
5030Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima2.6632.3882.2042.076
5040Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima3.2742.9352.7092.551
5110Vazdušni prevoz putnika3.6913.3093.0542.876
5210Skladištenje2.4502.1972.0281.909
5221Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju2.6902.4122.2262.096
5222Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju4.4563.9953.6883.473
5224Manipulacija teretom2.8512.5572.3602.222
5229Ostale prateće delatnosti u saobraćaju3.2472.9112.6872.531
5320Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa3.2142.8822.6602.505
5520Odmarališta i slični objekti za kraći boravak3.3983.0462.8122.648
5590Ostali smeštaj3.3983.0462.8122.648
5610Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta2.6442.3712.1882.061
5621Ketering2.8862.5872.3882.249
5629Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane2.8862.5872.3882.249
5630Usluge pripremanja i posluživanja pića2.8862.5872.3882.249
5811Izdavanje knjiga3.2812.9422.7162.557
5813Izdavanje novina2.6512.3772.1942.066
5814Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja3.2452.9092.6852.529
5819Ostala izdavačka delatnost3.3152.9722.7432.583
5821Izdavanje računarskih igara2.2892.0521.8951.784
5829Izdavanje ostalih softvera2.6382.3652.1832.056
5911Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa3.4863.1262.8852.717
5912Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa3.4783.1182.8782.710
5913Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa3.5723.2032.9562.784
5914Delatnost prikazivanja kinematografskih dela2.7682.4812.2912.157
5920Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike3.1642.8372.6182.466
6010Emitovanje radio-programa3.3883.0372.8042.640
6020Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa3.3392.9932.7632.602
6110Kablovske telekomunikacije2.9062.6062.4052.265
6120Bežične telekomunikacije3.1632.8362.6182.465
6130Satelitske telekomunikacije2.7102.4302.2432.112
6190Ostale telekomunikacione delatnosti3.3923.0412.8072.643
6201Računarsko programiranje4.2774.1764.1264.025
6202Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije4.2774.1764.1264.025
6203Upravljanje računarskom opremom3.8833.4813.2143.026
6209Ostale usluge informacione tehnologije3.4493.0922.8552.688
6311Obrada podataka, hosting i sl.3.6823.3013.0482.870
6312Veb portali3.4963.1342.8932.725
6391Delatnosti novinskih agencija3.8583.4593.1933.007
6399Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute3.2472.9112.6872.530
6622Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju2.5912.3232.1452.020
6629Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima2.9102.6092.4082.268
6910Pravni poslovi2.9422.4172.1652.102
6920Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje2.9422.4172.1652.102
7010Upravljanje ekonomskim subjektom3.6813.3003.0462.868
7021Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću3.6113.2372.9882.814
7022Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem3.6133.2402.9902.816
7111Arhitektonska delatnost3.5033.1412.8992.730
7112Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje3.7173.3333.0762.897
7120Tehničko ispitivanje i analize3.5593.1912.9452.773
7219Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama3.7933.4003.1392.956
7220Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama3.6203.2462.9962.821
7410Specijalizovane dizajnerske delatnosti3.4413.0852.8482.682
7420Fotografske usluge2.6692.3932.2092.080
7430Prevođenje i usluge tumača3.8563.4573.1913.005
7490Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti3.6463.2693.0182.842
7500Veterinarska delatnost3.8063.4123.1502.966
7711Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila3.6283.2523.0022.827
7712Iznajmljivanje i lizing kamiona6.2745.6255.1924.889
7721Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport2.7892.5012.3082.174
7722Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova3.4933.1312.8912.722
7729Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu2.6562.3812.1982.070
7731Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme4.0633.6433.3633.167
7732Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo3.7573.3683.1092.928
7733Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)2.8132.5222.3282.192
7739Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara3.4203.0662.8302.665
7810Delatnost agencija za zapošljavanje3.7333.3473.0902.910
7830Ostalo ustupanje ljudskih resursa3.5163.1522.9102.740
7911Delatnost putničkih agencija2.7892.5012.3082.174
7912Delatnost tur-operatora3.0842.7652.5522.404
7990Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima3.4543.0962.8582.691
8010Delatnost privatnog obezbeđenja3.5323.1662.9232.752
8020Usluge sistema obezbeđenja3.4183.0642.8292.664
8030Istražne delatnosti2.9302.6272.4252.283
8110Usluge održavanja objekata2.8772.5802.3812.242
8121Usluge redovnog čišćenja zgrada2.8632.5672.3692.231
8122Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme2.7732.4862.2952.161
8129Usluge ostalog čišćenja2.8442.5502.3542.216
8130Usluge uređenja i održavanja okoline2.4902.2322.0601.940
8211Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge3.3483.0022.7712.609
8219Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška2.6202.3492.1692.042
8220Delatnost pozivnih centara3.3663.0182.7852.623
8230Organizovanje sastanaka i sajmova4.6914.2053.8823.656
8292Usluge pakovanja2.6912.4132.2272.097
8299Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju3.3513.0052.7742.612
8551Sportsko i rekreativno obrazovanje3.2502.9132.6892.532
8552Umetničko obrazovanje3.3402.9942.7642.603
8559Ostalo obrazovanje3.7013.3193.0632.885
8560Pomoćne obrazovne delatnosti3.5943.2232.9752.801
8621Opšta medicinska praksa4.5374.0683.7553.536
8622Specijalistička medicinska praksa4.2633.8223.5283.322
8623Stomatološka praksa4.2533.8133.5193.314
8690Ostala zdravstvena zaštita4.0233.6073.3303.136
8710Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom4.1923.7583.4693.267
8810Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama3.2002.8692.6482.494
8899Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja4.0733.6523.3713.174
9001Izvođačka umetnost2.9262.6232.4222.280
9002Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti3.1522.8262.6082.456
9003Umetničko stvaralaštvo2.7492.4642.2752.142
9004Rad umetničkih ustanova4.3933.9393.6363.424
9102Delatnost muzeja galerija i zbirki2.7732.4862.2952.161
9103Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika1.3611.2201.1271.061
9104Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti1.1201.0040.9270.873
9311Delatnost sportskih objekata3.7933.4013.1392.956
9313Delatnost fitnes klubova2.7352.4522.2642.132
9319Ostale sportske delatnosti3.0512.7352.5252.377
9321Delatnost zabavnih i tematskih parkova2.6312.3592.1772.050
9329Ostale zabavne i rekreativne delatnosti2.8112.5212.3272.191
9511Popravka računara i periferne opreme2.8772.5792.3812.242
9512Popravka komunikacione opreme2.6372.3642.1832.055
9521Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu2.6332.3612.1792.052
9522Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme2.6372.3642.1832.055
9523Popravka obuće i predmeta od kože1.9881.7821.6451.549
9524Održavanje i popravka nameštaja2.5942.3262.1472.022
9525Popravka satova i nakita2.1101.8921.7461.645
9529Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo2.4032.1541.9881.872
9601Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda2.7892.5012.3082.174
9602Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona2.4912.2332.0611.941
9603Pogrebne i srodne delatnosti2.6942.4152.2292.099
9604Delatnost nege i održavanja tela2.7992.5102.3172.182
9609Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti2.7572.4722.2822.149
9700Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu1.8981.7021.5711.480

KLASIFIKACIJA DELATNOSTI

*** TABELA ***

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa odabirom, prijavom ili promenom šifre delatnosti, javite se da vas posavetujemo i pomognemo.

23 thoughts on “Šifra delatnosti – Zašto je važna za privredna društva, preduzetnike, a posebno paušalce”

 1. Smiljana

  Poštovani,
  Imam preduzetničku radnju čija je pretežna delatnost trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama . Registrovana je krajem prošle godine.U međuvremenu počeli smo snabdevanjem jednog restorana koji plaća nalogom za prenos.Ostvareni prihod od prodaje preko računa je daleko veći od prihoda ostvarenog prodajom za gotovinu.
  Da li treba da se promeni pretežna delatnost u veleprodaju?
  Zahvaljujem unapred

  1. Milan Trbojevic
   Milan Trbojevic

   Pozdrav,

   Da ukoliko je većina prihoda od druge delatnost onda je potrebno, suština je da se registruje pretežna delatnost ako je to u ovom slučaju veloprodaja onda promenite samo šifru.

 2. Petar

  Postovani,

  Advokat sam pausalac. U toku postupka predajemo Zahtev za naknadu troskova, o kome sud odluci, nekad usvoji sve trazeno a nekad samo delimicno i to u nekom roku koji moze biti kratak a moze da traje i po godinu dana i donese Resenje o troskovima na osnovu kog nama te dosudjene troskove uplate.

  Interesuje me kako to uneti u KPO knjigu i pod kojim datumom? Datumom Zahteva na naknadu troskova ili Resenja o troskovima i koji iznos onaj iz Zahteva ili Resenja?
  Napominjem da tu nije nikad izdata faktura u klasicnom smislu.

  1. Milan Trbojevic
   Milan Trbojevic

   Na dan nastanka prihoda što bi u ovom slučaju bilo na datum zahtev za naknadu troškova pošto bi tada bila izdata faktura.

   1. Petar

    A sto se tice iznosa, sta upisujemo, posto se desi da nam u nekim slucajevima od npr 300.000 trazenih dosude 50.000 a ostalo odbiju kao neosnovano? Da li opet mora da se upisuje trazeno ili dosudjeno?

    Takodje npr ako podnesem tuzbu i postupak traje i po zavrsetku parnice posle 3-4–5 godina mi sud dosudi neki iznos kako zavodim to i kada? Malo mi je nerealno upisivati unapred i opterecivati limit ako u praksi pitanje da li cu dobiti i u kojoj meri ili izgubiti spor.

    1. Milan Trbojevic
     Milan Trbojevic

     Onda odštetni zahtev ne prikazujete nego kada bude realizacija pravite fakturu na stvarnih iznos i to upisujete u KPO knjigu i to Vam se računa kao prihod.

 3. Marko

  Postovani,
  Interesuje me da li mogu kao pausalac da naplatim unapred za usluge ili moze samo unazad? Kako to pisem u fakturi? Da li bi to trebalo biti pokriveno nekakvim ugovorom ili samo izdam fakturu?

  1. Milan Trbojevic
   Milan Trbojevic

   Ako naplatite usluge npr svoje unapred tako izdajete avansnu fakturu, a kada se usluga završi izdajete fakturu. Kada se usluga završi izdate fakturu i čekate uplatu nije povezano to, ako imate ugovor to sve možete definisati ugovor koji nije obavezan.

  2. Tina

   Postovanje, otvorila bih pausalnu firmu sa šifrom 3311 ili 2562. Muz se bavi bravarskim poslovima a uz to održava kamione u jednoj firmi. Zaposlena sam vec pa bih otvorila iz radnog odnosa . Sta mi preporučuje?

 4. Petar

  Postovani,
  Da li treba i kako da zavodimo u kpo novac koji uplatimo sa svog privatnog na preduzetnicki racun? Npr ja sam uplatio par puta po par hiljada dinara sa licnog na preduzetnicki racun kako bi banka mogla da naplati odrzavanje racuna. Da li sam za to trebao sebi da izdam fakturu i da li je problem ako nisam i kako to resiti retroaktivno jer su vec upisane druge fakture u kpo?

  1. Milan Trbojevic
   Milan Trbojevic

   Potrebno je da napravite izjavu da se novac uplatili na svoju preduzentičku radnju i to je kao “pozajmica” i ne zavodi se u KPO knjizi.

 5. Nikola

  Pozdrav Milane,
  Potreban mi je savet oko limita, naime preduzetnicka radnja je otvorena u septembru ove godine, jel to znaci da promet do nove godine ne sme preci 2miliona jer ce preduzece postojati samo trecinu godine?
  I da li ako npr imam promet 3 miliona u septembru ove godine da li mogu imati promet 6 miliona do septembra sledece godine.
  Unapred hvala

 6. Zoki

  To je zanimljiva problematika. Pretezna delatnost bi trebalo da bude delatnost tj aktivnost od koje se najvise zaradjuje, a delatnost je bilo koja aktivnost, barem tako kaze na wikipediji (https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Delatnost_privrednog_dru%C5%A1tva).

  Npr vidim da neke firme koje prave software za knjigovodstvo, koji iznajmljiju korisnicima mesecno/godisnje stavljaju sifru izdavanje software-a. Svakako ono sto najvise rade programiranje i marketing, dok najvise zaradjuju od izdavanja software-a.

  Ne znam da li je to pravilno, mislim da u ovom slucaju mislim da jeste, ali svakako smanjuje dazbine.

  1. Milan Trbojevic
   Milan Trbojevic

   Wikipedija je vrlo sumnjiv izvor tačnog znanja tako da bih ja preskočio šta oni misle, zakon kaže da ima pretežnu šifru delatnosti i baviš se svi ostalima za koje ne treba posebna dozvola. Primera radi ako nisi paušalac maltene nije bitno koja ti je šifra delantosti.

 7. Pingback: Šta sve treba da znate kada pokrećete poslovanje? | Moja Praktika

 8. Nebojša

  Poštovani Milane,

  Da li je potrebna posebna dozvola za 8559? Radio bih onlajn koučing na srpskom sa ljudima iz zemlje i inostranstva. Takođe, fiskalna kasa nije potrebna za ovaj vid poslovanja, zar ne? Hvala unapred.

  1. Milan Trbojevic
   Milan Trbojevic

   Nije potrebna posebna dozvola za tu sifru, ali fiskalna kasa ukoliko radite sa fizičkim licima je obavezna.

 9. Pavle

  Pozdrav, bavim se izradom vebsajtova i za klijente I imam d.o.o registrovan sa šifrom 6201 – računarsko programiranje. Klijenti mi već neko vreme traže da uvedem usluge održavanja i vođenja profila na društvenim mrežama – (tiktok, instagram, facebook) kao i usluge brendinga (logo, banneri, itd).

  Moje pitanje jeste, šta da uradim da bih omogućio legalno fakturisanje tih usluga sa trenutnom firmom? Takođe, kad se to obavi, da li je dovoljno da se te usluge fakturišu na mesečnom nivou pošto je takav tip usluge? (Plate mi da im mesečno pravim i kačim postove).

  1. Milan Trbojevic
   Milan Trbojevic

   Moguće je da to radiš, kod paušala ti je najbitnije da ako ti nešto drugo pređe od poslova delatnost npr da ti dizajn bude većinski onda tek menjaš šifru. Ove sve stvari su dozvoljena paušalom tako da slobodno možeš raditi i fakturisati.

 10. Igor

  Postovani,
  Sa sifrom delatnosti 7430 Prevođenje i usluge tumača, da li mi je potrebna fiskalna kasa ili ne. Hvala unapred!

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top