Baza znanja

Filling tax return on desktop

REPROGRAM DUGA ZA POREZ – KAKO PLATITI POREZ NA RATE

Reprogram je plaćanje poreskog duga na rate ili na odloženo plaćanje. Ako se pitate ko ima prava na reprogram duga, odgovor od Poreske uprave je da imaju pravo:fizička lica,preduzetnici ili DOO firme.Potreba za odloženim plaćanjem se javlja kod neredovnog plaćanja poreskog duga i tada građani i firme postaju prezaduženi i vremenom ne mogu više redovno da …

REPROGRAM DUGA ZA POREZ – KAKO PLATITI POREZ NA RATE Saznaj više »

Arhivska knjiga

ARHIVSKA KNJIGA – Šta sve treba da znate o čuvanju dokumenata

Arhivska građa predstavlja dokumentarne materijale (zvaćemo ih za početak dokumenta) koja se trajno čuvaju u svom izvornom obliku, osim u izuzetnim slučajevima kada izvorni oblik ne postoji, pa se mogu čuvati i svi reprodukovani oblici tih dokumenata.Glavna svojstva dokumenta su:Autentičnost – dokument za koji se može dokazati da jeste ono što se u njemu tvrdi …

ARHIVSKA KNJIGA – Šta sve treba da znate o čuvanju dokumenata Saznaj više »

Transferne cene i izrada studije o transfernim cenama 360x320 1612981f24e164b9907a25443a987f73

TRANSFERNE CENE – Ko ima obavezu da dostavi studiju o transfernim cenama

Verovatno ste čuli za transferne cene, preciznije za obavezu dostavljanja studije (izveštaja) o transfernim cenama, ali možda niste sigurni šta to tačno znači i da li ste vi u obavezi da tu studiju dostavite.Naime, zakonska obaveza privrednih društava i preduzetnika koji posluju sa povezanim licima jeste obaveza da jednom godišnje dostave Poreskoj upravi studiju o …

TRANSFERNE CENE – Ko ima obavezu da dostavi studiju o transfernim cenama Saznaj više »

Fd8b0f77d767f1f6640afba6916ff67c xl

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – Ko, koliko i do kada treba da ga plati

Ukoliko niste sigurni da li ste u obavezi da platite godišnji porez na dohodak građana najbolje bi bilo da u firmi u kojoj radite, od ovlašćenog lica zatražite dokument na osnovu kojeg možete proveriti da li ste obavezni da platite ovaj porez, a to je PPP-PO potvrda.
PPP-PO potvrda je pregled prihoda, poreza i doprinosa koje je tokom godine firma isplatila različitim fizičkim licima, tj. zaposlenima, honorarcima, vlasnicima i drugima, a izdaju je same firme pomenutim fizičkim licima do 31.01. tekuće godine za prethodnu godinu.

Eko taksa

EKO TAKSA – KO, KAKO I KADA PLAĆA EKO TAKSU?

Eko taksa je naknada koja se plaća prema pravilniku, tj.uredbi koja je stupila na snagu 31. decembra 2019.godine, kojom se bliže utvrđuju kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na nju, a koji nastaju obavljanjem poslovne delatnosti.Za razliku od komunalnu takse koju plaćaju samo firme koje imaju promet iznad …

EKO TAKSA – KO, KAKO I KADA PLAĆA EKO TAKSU? Saznaj više »

Porez

Porez na kapitalnu dobit – Šta je i kada ga treba platiti?

Porez na kapitalnu dobit ili porez na razliku u ceni je vrlo često nepoznanica i mnogi od vas koji prodajete stan, zemljište, akcije, autorska prava, kriptovalute, obveznice i slično, saznanje da treba da platite i ovaj porez može biti neočekivano. To što je nešto neočakivano može na žalost biti negativno iskustvo, pogotovu ako niste upoznati …

Porez na kapitalnu dobit – Šta je i kada ga treba platiti? Saznaj više »

E fakture

E FAKTURE 2022 KOMPLETAN VODIČ (TEKST + VIDEO ) – ELEKTRONSKE FAKTURE

Ako poslujete unazad minimum par godina sigurno je da ste se barem donekle upoznali ili barem nešto čuli o elektronskim fakturama. Kako je ta tema još od prošle godine, a naročito od ove dobila na još većem značaju, važno je da se temeljno upoznate sa svim bitnim činjenicama koje će vam pomoći da na pravilan …

E FAKTURE 2022 KOMPLETAN VODIČ (TEKST + VIDEO ) – ELEKTRONSKE FAKTURE Saznaj više »

Scroll to Top