Filling tax return on desktop

REPROGRAM PORESKOG DUGA – KAKO PLATITI POREZ NA RATE

Reprogram je plaćanje poreskog duga na rate ili na odloženo plaćanje. Ako se pitate ko ima prava na reprogram duga, odgovor od Poreske uprave je da imaju pravo: fizička lica, preduzetnici ili  DOO firme. Potreba za odloženim plaćanjem se javlja kod neredovnog plaćanja poreskog duga i tada građani i firme postaju prezaduženi i vremenom ne …

REPROGRAM PORESKOG DUGA – KAKO PLATITI POREZ NA RATE Saznaj više »