REPROGRAM PORESKOG DUGA – KAKO PLATITI POREZ NA RATE

Reprogram je plaćanje poreskog duga na rate ili na odloženo plaćanje. Ako se pitate ko ima prava na reprogram duga, odgovor od Poreske uprave je da imaju pravo:fizička lica,preduzetnici ili DOO firme.Potreba za odloženim plaćanjem se javlja kod neredovnog plaćanja poreskog duga i tada građani i firme postaju prezaduženi i vremenom ne mogu više redovno da …

REPROGRAM PORESKOG DUGA – KAKO PLATITI POREZ NA RATE Saznaj više »

Transkript

Reprogram je plaćanje poreskog duga na rate ili na odloženo plaćanje. Ako se pitate ko ima prava na reprogram duga, odgovor od Poreske uprave je da imaju pravo:

 • fizička lica,
 • preduzetnici ili 
 • DOO firme.

Potreba za odloženim plaćanjem se javlja kod neredovnog plaćanja poreskog duga i tada građani i firme postaju prezaduženi i vremenom ne mogu više redovno da izmiruju obaveze. Kao što verujem da znate, u tom slučaju poreski organi otpočinju postupak prinudne naplate. Zato je često jedini izlaz za poreske obveznike odlaganje plaćanja poreskog duga ili reprogram duga.

Više je faktora koji određuju da li će reprogram biti odobren i pod kojim uslovima. Postoje uslovi koje morate ispuniti da bi vam bio odobren reprogram duga. Najčešće reprogram bude odobren pojedincima, preduzetnicima i firmama onda kada visina duga kada se proceni da za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje ili mu nanosi bitnu ekonomsku štetu.

Kako do reprograma, verovatno se pitate?

Za početak je potrebno ispoštovati proceduru:

1. Potrebno je da se podnesete zahtev za reprogram, a on se predaje u pisanom obliku u Poreskoj upravu na opštini gde ste registrovani:

 • Kao fizičko lice – adresa prebivališta,
 • Kao pravno lice ili preduzetnik – gde je firma registovana. 

2. Uz zahtev se prilažu i dokaz o uplati takse za reprogram.

3. Nakon toga će vas pozvati Poreska uprava da se podnese zahtev za usaglašavanje duga.

Nakon toga se dobija zapisnik sa dugom koji je potreban za odobravanje reprograma. 

Ako vam odobre zahtev za reprogram, stiže vam rešenje na adresu ili adresu firme u kojem vam piše:

 • na koliko rata je odobren reprogram, 
 • koje iznose plaćate,
 • po kom pozivu na broj plaćate,
 • rokovi do kojih morate svaku ratu da platite.

Kada se podnese reprogram koji se odobri 50% od kamate se otpisuje. Ponekad to može biti i više. Naime, treba utvrditi da li je bilo propusta u uručenju poreskih rešenja, ali i utvrditi još neke bitne činjenice.Tek nakon potpune analize može se reći da li imate pravo na otpis i većeg iznosa kamate od 50%.

Kada nije preporučljivo da podnosite zahtev za reprogram duga

U određenim slučajevima je potpuno nepotrebno podnositi zahtev za reprogram duga, jer će sigurno biti odbijen.

Na primer, jedna od takvih situacija je podnošenje zahteva za reprogram duga koji vam je već jednom odobren, ali ste zbog neredovnog plaćanja rata “ispali” iz reprograma. Preciznije, jednom reprogramiran dug ne može biti ponovo reprogramiran.

Koliko dugo ćete čekati rešenje o reprogramu

Nekada se broji u danima, nekada u mesecima, a najčešće se čeka oko 2 meseca, zavisno od ažurnosti Poreske uprave i složenosti vašeg slučaja. Da bi reprogram bio odobren prvo treba utvrditi stvarno stanje duga, a na to se nekada iz opravdanih razloga čeka dugo. 

Zašto je to tako, možda se pitate?

Postoji nekoliko elemenata koji to određuju kako bi se došlo do stvarnog stanja duga, a to su:

 • dok se ne otpiše sve što je zastarelo (ako je nešto zastarelo),
 • dok se naknadno ne podnesu sve poreske prijave koje je još ranije trebalo podneti (ako takvih ima),
 • dok se ne preknjiže sve pogrešne uplate i preplate (ukoliko ih ima).

Zbog svih ovih elemenata dužina obrade zahteva za reprogram zavisiće od toga šta je sve od navedenog potrebno uraditi u konkretnom slučaju, a sve sa ciljem da se utvrdi stvarno stanje duga.

Na koliko rata može da vam se odobri reprogram 

Kada se uradi reprogram tada vam na rešenju iz Poreske uprtave piše:

 • da se otpisuju 50% kamata koje su nastale do tog perioda i 
 • da se dobija plaćanje na rate.

Pravila za otplatu su sledeća:

 • do 100.000 dinara najviše se može dobiti plaćanje na 30 rata, 
 • od 100.000-500.000 najviše 40 rata,
 • od 500.000-1.000.000 najviše do 50 rata,
 • više od 1.000.000 najviše do 60 rata. 

Do 1,5 miliona dinara glavnog duga može se dobiti do 60 rata, ali bez garancije otplate tog duga. 

Do 2 miliona glavnog duga dinara može se dobiti, ali sa garancijom vraćanja. Preko iznosa od 2 miliona šalje se zahtev Poreskoj upravi koji oni razmatraju da li će odobriti reprogram ili ne, ali i ako odobre to je najviše na 60 rata. Ako se daje garancija vraćanja duga, on mora biti veći 120% od ukupnog duga.

Maksimalan broj rata je 60, ali to se retko dobija. Toliki broj rata se daje retko i to uglavnom firmama ili preduzetnicima čiji dugovi iznose desetak i više miliona dinara.

Broj rata koji će vam biti odobren zavisi od visine duga, ali i od vaše materijalne situacije. Ako napišete kvalitetan zahtev za reprogram duga, ako budete ubedljivi i kroz prezentovanje dokaza uspete da prikažete poreskim organima sve teškoće materijalne prirode sa kojima se suočavate, bićete u prilici da dobije veći broj rata. Najbolje je da se obratite knjigovođi koji će vam pomoći u tome.

Šta su garancija i zalog da bi vam se odobrio reprogram duga

Od visine duga zavisi da li je potrebno da date određene garancije ili ne. Pod garancijom se podrazumeva menice, nepokretnosti, zalog automobila, žirant i sl.

Napomena: Vrednost garancije, tj. tog sredstva obezbeđenja, treba da bude bar 25% veća od visine duga. Tu vrednost procenjuju poreski organi, zato nije potrebno angažovati procenitelja ili veštaka. Pri podnošenju zahteva za reprogram potrebno je obezbediti dokumentaciju u vezi sa sredstvom koje se daje kao garancija.

Kakve su posledice neredovnog plaćanja rata odobrenog reprograma duga

Kada vam je odobren reprogram, znajte da njegovo neredovno plaćanje rata može da vas dovede do još većih problema. To je verovatno jedna od najgorih stvari koja može da vam se desi kao poreskom obvezniku.

Zapravo, prvi put kada vam se desi da propustite da uplatite ratu do datuma koji je naveden u poreskom rešenju o reprogramu duga, istog trenutka ćete “ispasti” iz reprograma. 

A šta to tačno znači?

To znaači nekoliko stvari:

 • vraća vam se 50% kamate koja vam je bila otpisana, bez ikakve mogućnosti da u budućnosti opet bude otpisana,
 • rate prestaju da važe,
 • sav dug vam istog trenutka dopseva na naplatu i 
 • što je najvažnije Poreska uprava stiče pravo da odmah pokrene postupak prinudne naplate, na šta nije imala pravo dok je na snazi bio reprogram.

Od tog trenutka kreće blokada vašeg računa i zaplena imovine.

Vrlo neugodna situacija, priznaćete. 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top