Sta je porez po odbitku blog

POREZ PO ODBITKU – Kada, koliko i zašta se plaća

Porez po odbitku je porez u iznosu stope od20% na sve usluge koje nerezident pruža rezidentu Republike Srbije samo ukoliko se te usluge koriste ili izvršavaju na teritoriji naše republike. Za sve usluge koje vama strano pravno lice pruža kao domaćem pravnom licu, a vi te usluge koristite ili izvršavate u Srbiji, u obavezi ste …

POREZ PO ODBITKU – Kada, koliko i zašta se plaća Saznaj više »