Galeb n910 pro

FISKALNE KASE – Kako da ih pravilno koristite 

Elektronski fiskalni uređaj ili elektronska fiskalna kasa je hardversko i/ili softversko rešenje, koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa. Prema Zakonu o Fiskalizaciji, poznatijim kao e-fiskalizacija podrazumeva se upotreba eletrktronskih fiskalnih uređaja putem kojih se izdaju fiskalni računi sa QR kodom. U Republici Srbiji počela je primena ovog zakona od 1. maja 2022. godine […]

FISKALNE KASE – Kako da ih pravilno koristite  Saznaj više »