Iznos paušalnog poreza

Najveća nedoumica za paušalno oporezovane preduzetnike je kolike će biti mesečne obaveze prema poreskoj upravi, tj iznos paušalnog poreza i doprinosa.

Iznos paušalnog poreza Saznaj više »