Eko taksa

EKO TAKSA – KO, KAKO I KADA PLAĆA EKO TAKSU?

Eko taksa je naknada koja se plaća prema pravilniku, tj.uredbi koja je stupila na snagu 31. decembra 2019.godine, kojom se bliže utvrđuju kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na nju, a koji nastaju obavljanjem poslovne delatnosti. Za razliku od komunalnu takse koju plaćaju samo firme koje imaju promet […]

EKO TAKSA – KO, KAKO I KADA PLAĆA EKO TAKSU? Saznaj više »