Registracija menica

REGISTRACIJA MENICA

Menica je na našim prostorima prisutna više od jednog veka i ubičajeno je sredstvo plaćanja, a često se koristi i kao garancija u nekom poslu. Ona je vrsta hartije od vrednosti i predstavlja pisani dokument koja je sredstvo obezbeđenja kojim se jedna strana – izdavalac (trasant) obavezuje da drugoj strani  – primaocu (trasat) izvrši plaćanje […]

REGISTRACIJA MENICA Saznaj više »