Ugovor o delu – karakteristike, plaćanje poreza i doprinosa, prendosti i mane (UGOVOR O DELU OBRAZAC BESPLATNO )

Prema Zakonu o radu moguće je sklopiti ugovor o delu gde poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji mogu biti poslovi samostalne izrade ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla. Ugovor o delu obavezno se zaključuje u pisanom […]

Ugovor o delu – karakteristike, plaćanje poreza i doprinosa, prendosti i mane (UGOVOR O DELU OBRAZAC BESPLATNO ) Saznaj više »