Ugovor o pozajmici osnivača

Pozajmica osnivača može biti korisno rešenje ukoliko vam nedostaju sredstva na vašem poslovnom računu za, na primer plaćanje obaveza prema Poreskoj upravi, dobavljačima i slično. To je dobar način da se premosti takva situacija gde vi kao osnivač možete uplatiti pozajmicu na tekući račun firme kao fizičko lice.  Vremenski rok u kojem morate da vratim […]

Ugovor o pozajmici osnivača Saznaj više »