Službeno putovanje koje su novine?

Službeno putovanje – koje su novine? Nove uredbe u vezi sa službenim putovanjima donele su i nova pitanja, prvenstveno ona u vezi sa iznosima koji se oporezuju ili ne kada je privatni sektor u pitanju.

Službeno putovanje koje su novine? Saznaj više »