Fd8b0f77d767f1f6640afba6916ff67c xl

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – Ko, koliko i do kada treba da ga plati

Ukoliko niste sigurni da li ste u obavezi da platite godišnji porez na dohodak građana najbolje bi bilo da u firmi u kojoj radite, od ovlašćenog lica zatražite dokument na osnovu kojeg možete proveriti da li ste obavezni da platite ovaj porez, a to je PPP-PO potvrda.
PPP-PO potvrda je pregled prihoda, poreza i doprinosa koje je tokom godine firma isplatila različitim fizičkim licima, tj. zaposlenima, honorarcima, vlasnicima i drugima, a izdaju je same firme pomenutim fizičkim licima do 31.01. tekuće godine za prethodnu godinu.

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – Ko, koliko i do kada treba da ga plati Saznaj više »