01f1a05053c6242fcfa23075e5b963c1 xl

FISKALIZACIJA – KAKO DA SE FISKALIZUJEM?

E-fiskalizacija ili kako je neki zovu “nova fiskalizacija” podrazumeva upotrebu novog hardverskog ili softverskog rešenja, putem kojih se izdaju fiskalni računi sa QR kodom. Skeniranjem QR koda kupci i korisnici usluga ili proizvoda mogu da provere da li je račun izdat u skladu sa zakonom, jer je povezanost sa Poreskom upravom mnogo veća i efikasnija […]

FISKALIZACIJA – KAKO DA SE FISKALIZUJEM? Saznaj više »