Šta udruženje građana plaća kada primi donaciju ili sponzorstvo?

Da li i koliko udruženje građana plaća državi kada prime donaciju jedna je od čestih nedoumica sa kojom se susreću svi oni koji su osnovali ili imaju u planu da osnuju udruženje građana.