Osiguranje trudnica

PORODILJSKO BOLOVANJE – Otvaranje, procedura i naknada za zaposlene i za preduzetnice

Pravo na porodiljsko bolovanje, bolovanje radi nege deteta, kao i pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta je pravo svake zaposlene i preduzetnice što je propisano Zakonom o radu. Nakon trudničkog bolovanje koje traje do dana otvaranja porodiljskog bolovanja, žena ima prava da otvori porodiljsko odsustvo 45 dana pre termina za porođaj, a […]

PORODILJSKO BOLOVANJE – Otvaranje, procedura i naknada za zaposlene i za preduzetnice Saznaj više »