Arhivska knjiga

ARHIVSKA KNJIGA – Šta sve treba da znate o čuvanju dokumenata

Arhivska građa predstavlja dokumentarne materijale (zvaćemo ih za početak dokumenta) koja se trajno čuvaju u svom izvornom obliku, osim u izuzetnim slučajevima kada izvorni oblik ne postoji, pa se mogu čuvati i svi reprodukovani oblici tih dokumenata. Glavna svojstva dokumenta su: Arhivska građa svi dokumenti koje jedno pravno lice ima u toku svog poslovanja od […]

ARHIVSKA KNJIGA – Šta sve treba da znate o čuvanju dokumenata Saznaj više »