svi porezi i doprinosi će se plaćati na jedan način!

Transkript

Da dobro ste čuli, ovo je jedna od najava.

 

Šta se uopšte to tačno najavilo i kada će se sve to desiti,pogledajte video

do kraja i saznajte sve detalje.

 

Konkretno bila je najava da u budućnosti, to jest plan je negde do kraja 2023. Ili

možda malo kasnije čak i 2024., da se objedine svi računi da se plaćaju isključivo na jedan.

 

Na primer plaćate 4 stvari kao paušalac: porez, PIO, zdravstvo, nezaposlenost. Plaćate na četiri

različita računa. Sad će to biti jedan. Konkretno identifikovano je otprilike oko 184 različita računa na koji se plaćaju različiti porezi i doprinosi i sada je ideja, nadam se, da bude jedan i da firma ima jedan za sve.

 

Pretpostavljam, pošto je ovo samo najava i nije bilo više detalja, da će tu biti račun i za pdv i za

porez na dobit i za porez i doprinose, zarade i bilo koji drugi porez. Praktično to

znači da, recimo ukoliko ste kao paušalac plaćali samo zdravstvo da bi vam bila

overena zdravstvena knjižica, to više nećete moći da radite.

 

Kao što je kod isplate zarade kod zaposlenih objedinjeno sve na jedan račun i ukoliko dugujete

jedan dinar, nebitno je za šta, zbirno dugujete jedan dinar, vama knjižica nije

overena.

 

To je neka najava koja treba da se desi od 2023., odnosno krajem 2023.,

ili možda malo kasnije.

1 thought on “svi porezi i doprinosi će se plaćati na jedan način!”

  1. Pingback: svi porezi i doprinosi će se plaćati na jedan način! - biznis24.rs

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top