POREZ NA KRIPTO – kako ga platiti i može li se izbeći?!

Porez na kripto – šta je važno da znate Porez na kripto valute polako ali sigurno oživljava i u našoj zemlji. Svi koji žele da ostvare dobit trgujući digitalnim novcem moraće da plate porez na kripto. Prošlo je više od godinu dana od kada je donet Zakon o digitalnoj imovini i čini se da neke […]

Transkript

Porez na kripto – šta je važno da znate

Porez na kripto valute polako ali sigurno oživljava i u našoj zemlji. Svi koji žele da ostvare dobit trgujući digitalnim novcem moraće da plate porez na kripto. Prošlo je više od godinu dana od kada je donet Zakon o digitalnoj imovini i čini se da neke stvari u pogled poreskog tretmana digitalne imovine postaju jasnije. 

Svrha državne regulativa u ovom domenu imala je za cilj ne samo da se pojasne i precizno definišu pojamovi virtuelnih valuta i njihovih transakcija, već i da se digitalno tržište učini sigurnijim za sve učesnike. 

Međutim, koliko se i kako zakonodavac snašao u regulisanju svih aspekata digitalne imovine ostaje da se vidi u praksi. Činjenica je da se digitalni propisi u svetu neprestano menjaju pa se takva tendencija može očekivati i kod nas. 

Nesumnjivo je da će ovaj Zakon trpeti izmene i dopune u budućnosti, posebno kada je u pitanu porez na kripto. Razumevanje kripto valuta zahteva dosta vremena i učenja a pre svega praktičnog iskustva. Takođe, treba imati u vidu da se kripto valute nisu pokazale kao stabilna investicija na duži rok posebno ukoliko se ne prate svi propisi i fluktacije u ovom domenu. 

Šta je kripto valuta, koin, token, blokčejn 

Glavna osobenost kripto valuta je što su nezavisnost od monetarnog sistema, državnih i javnih institucija, dakle, nalaze se u potpunoj i isključivoj kontroli svojih vlasnika. Njima se može trgovati, plaćati, štedeti, ulagati. Snaga im je u masovnoj populaciji, što ih više ljudi koristi, vrednost im raste. 

Kripto valuta je kao što smo rekli digitalni novac koji postoji samo u virtualnom svetu. Ovaj novac ne možete osetiti u rukama ali ga možete upotrebiti na mnogo različitih načina. Ljudi koji nauče kako da ga koriste i ulažu mogu zaraditi značajne sume novce. Upravo zbog toga porez na kripto uveden je u mnogim zemljama pa i u našoj. 

Kripto valutama raste vrednost jer ih korisnici sve više kupuju. Postoje mnoge kripto valute od kojih je najpoznatiji Bitkoin. Do kripto valuta se dolazi kupovinom koina i tokena na internet tržištu ili prihvatanjem kripto valute kao sredstva plaćanja za proizvode ili usluge. 

Transakciju kripto valuta prati “blokčejn” koja predstavlja bazu podataka na kojoj su implementirane kripto valute. Jedinice kripto valute su koini i tokeni. Razlika između njih je što su koini izgrađeni na jednom blokčejnu a tokeni na drugom, tako da se porez na kripto mora plaćati korišćenjem domaće valute određenog blokčejna. 

Neki korisnici zarađuju kripto novac tzv. rudarenjem koje predstavlja proces proračuna i provere valjanosti transakcija na određenom blokčejnu čime bivaju nagrađeni novim koinima. Rudari kripto valuta zapravo vrše uslugu računarskog evidentiranja digitalne imovine za šta dobijaju transakcione nagrade odnosno sakupljaju svoje koine. 

Porez na kripto – osnove oporezivanja za fizička lica

Porez na kripto valute je zapravo porez na kapitalnu dobit i plaća se na pozitivnu razliku između kupovne odnosno nabavne cene kripto valute i njene prodajne cene, i to u visini od 15%. Plaća se prilikom prodaje kripto valute što znači da predmet oporezivanja nije kupovina kripto valute i držanje kripto valute u zalihama. 

Međutim, porez na razliku između nabavne i prodajne cene virtualne valute plaća se samo ukoliko lice poseduje dokaz o nabavnoj ceni. U suprotno, porez se plaća na ceo iznos prodajne vrednosti. Ukoliko se ostvari negativna razlika između prodajne i nabavne vrednosti kripto valute reč je o kapitalnom gubitku. 

U slučaju kapitalnog gubitka postoji opcija da se prilikom sledeće kapitalne dobiti (kada je prodajna cena veća od nabavne) iznos poreza na kripto odnosno kapitalnu dobit umanji za iznos kapitalnog gubitka. 

Ukoliko je fizičko lice ostvarilo prihod rudarenjem kripto valute, plaća se porez na ostale prihode i doprinosi što nije najisplativija varijanta. 

Ko plaća porez na kripto a ko je oslobođen istog?

Porez na kripto valutu plaćaju sva lica – rezidente Republike Srbije koji trgujući kripto valutama ostvare kapitalnu dobit. To su lica koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili na njenoj teritoriji imaju centar poslovanja i životnih interesa, kao i lica koja borave na njenoj teritoriji neprekidno ili sa prekidima više od 183 dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili završava se u odnosnoj poreskoj godini.

Kada je u pitanju potpuno oslobođenje od obaveza plaćanja poreza na kripto valutu, ovu mogućnost imaju samo lica koja poseduju kripto valutu u vlasništvu duže od 10 godina u trenutku prodaje. Pored ovog izuzetka, postoje i poreske olakšice za lica koja odluče da dobit ostvarenu prodajom kripto valuta ulaže u kapital privrednog društva ili investicionih fondova u Srbiji. 

U ovom slučaju, porez se umanjuje za 50% ali pod uslovom da privredno društvo ne smanji kapital u periodu od dve godine od ulaganja dobiti. U suprotnom, obaveza plaćanja poreza ponovo stupa na snagu. Drugi uslov tiče se rokova. Privredno društvo stiče pravo na 50% poreskog oslobođenja ukoliko dobit od prodaje kripto valuta uloži u privredno društvo najkasnije u roku od 90 dana od dana prodaje. 

Postoji i mogućnost da kapitalna dobit bude uložena u roku 12 meseci od dana prodaje, s tim što u ovom slučaju lice ne stiče pravo na 50% poreskog oslobođenja, već pravo na povrat 50% plaćenog poreza. 

S druge strane, da bi se ostvarila ova poreska olakšice, nije uslov da lice uloži celokupnu kapitalnu dobit već može i određeni procenat, u kom slučaju se poresko oslobođenje ostvaruje srazmerno uloženom kapitalu. 

Porez na kripto za pravna lica i preduzetnike

Slično kao fizička lica, pravna lica plaćaju 15% poreza na dobit ostvarenu pozitivnom razlikom između nabavne i prodajne cene kripto valute, a preduzetnici plaćaju 10% poreza na dobit. Takođe, ostvaruju poreske olakšice ukoliko dobit ostvarenu na ovaj način ulože u privredno društvo ili investicioni fond.

Posebno poresko oslobođenje odnosi se na privrednike koji se bave pružanjem usluga u domenu digitalne imovine, kao što su kripto menjačnice. Oni nemaju obavezu plaćanja poreza na kapitalnu dobit koju ostvari prodajom kripto valuta ukoliko poseduju dozvolu da se bave ovom delatnošću. 

Za razliku od fizičkih lica, pravna lica i preduzetnici imaju obavezu da Narodnoj Banci Srbije prijave prodajne transakcije kripto valutama, uključujući i rudarenje. Ovo ne važi za preduzetnike paušalce koji imaju iste prava i obaveze kao i fizička lica. Pravna lica koja trguju tokenima takođe nemaju ovu obavezu. 

Kada je u pitanju PDV, pravna lica i preduzetnici nemaju obavezu plaćanja PDV-a, osim kada su u pitanju tokeni. Postoje i određeni tokeni koji su izuzeti od ovog pravila o čemu je najbolje zatražiti mišljenje Ministarstva finansija. 

U slučaju rudarenja kripto valuta, kada se pravno lice ili preduzetnik bavi rudarenjem,  zakonodavac ovaj proces posmatra kao proces proizvodnje, u kom slučaju se nabavnom cenom smatra trošak nastao u procesu rudarenja. U te troškove mogu se uračunati različiti izdaci kao što su nabavka opreme, utrošak električne energije, troškovi održavanja računarskih sistema.

Posebno se mora voditi računa da se obezbede dokazi da su izvršena navedena plaćanja jer će se u suprotnom oporezovati celokupan iznos prodajne cene kripto valute.

Porez na kripto – poreska prijava i utvrđivanje poreza

Najveća razlika između fizičkih i pravnih lica kada je u pitanju sticanje digitalne imovine ogleda se u načinu obračuna i podnošenja poreske prijave. Pravna lica i preduzetnici podnose poresku prijavu posle isteka kalendarske godine uz završni račun a fizička lica u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem su ostaviti dobit od prodaje kripto valuta.

Porez na kripto plaća se na osnovu rešenja poreske uprave nakon podnošenja poreske prijave (obrazac PPDG-3R) koja mora biti podneta u zakonskom roku. Da bi poreska uprava utvrdila porez, obveznik uz nju prilaže dokaze o nabavnoj i prodajnoj ceni kripto valute. U dokaze spadaju izveštaji o ceni kripto valute u trenutku kupovine i prodaje, izvodi sa korisničkih računa o plaćanju i prijemu novca, izveštaji menjačnice i slično.

Ukoliko obveznik nema drugih dokaza o nabavnoj ceni kripto valute kao dokaz može priložiti izveštaj o ceni kripto valute u trenutku kupovine. U suprotnom postoji rizik da se plati 15% poreza na celokupni iznos prodajne cene. 

U situaciji da je obveznik primio kripto valutu na poklon, zakonodavac je propisao da se na poklon kripto valute plaća porez u iznosu od 2,5%. Poreska prijava se može podneti i elektronskim putem uz elektronski potpis. 

Šta možemo očekivati 

Zakon o digitalnoj imovinu je tu, porez na kripto moraju plaćati i fizička lica i preduzetnici, a čini se da najveći izazov stoji pred knjigovođama od kojih se većina u ovoj oblasti ne snalazi baš najbolje, što nije čudno, jer su u pitanju noviteti i materija koja se dobro mora proučiti i naučiti. 

Osim toga, računovodstveni tretman digitalne imovine nije u potpunosti definisan, posebno kada su pitanju tokeni. Naime, kripto valute ne izdaju državni organ ili centralna banka, te u tom smislu nema pravni status novca ali ga fizička i pravna lica mogu prihvatiti i koristiti kao sredstvo kupovine, razmene ili štednje. Digitalni token pak predstavlja jedno ili više nematerijalnih imovinskih prava u digitalnom obliku. 

No, kripto budućnost je već tu. Mnogi predviđaju da će kripto valute uskoro zameniti do sada uobičajena sredstva plaćanja. Zato ukoliko se bavite ili želite da se oprobate u trgovini kripto valutama, pažljivo izaberite knjigovodstvenu agenciju i poreskog savetnika a mi smo tu da vam odgovorima na sva pitanja, pružimo savet i podršku. Kontaktirajte nas. 

2 thoughts on “POREZ NA KRIPTO – kako ga platiti i može li se izbeći?!”

 1. Davor Lazic
  Davor Lazic

  Pozdrav
  nista mi vise nije jasno… granca ova granica ona… 2021. moze ovoliko a 2022 ce moci ovolikao…
  konkretno… u toku 2021. godine sam ukupno od prodaje kriptovaluta od menjacnice CEX.io na svoj devizni racun dobio tri uplate:
  101.72eur (u maju)
  43.05eur (u junu)
  148.07eur (u oktobru)
  sto je ukuno 292.84eur

  osim toga jedna poznanica mi je na paypal koji mi je vezan za isti taj devizni racun poslala 50.18eur (u novembru)

  da li ja za ovu 2021 god treba nesto da radim ili ne?

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top