poreski popust na edukaciju

Transkript

Želite da uzmete neku edukaciju? Želite da se obrazujete.. Neko neformalno obrazovanje..
Ako vas tako nešto zanima i kako da to dobijete sa velikim popustom i da vam to
bude skoro besplatno pogledajte video do kraja.

Ukoliko tako nešto radite preko firme i za to praktično plaćate isključivo preko
računa firme..

U tom slučaju dobićete veliki
poreski popust

Samo je bitno da promenite način gledanja na te stvari.

Ako recimo kupujete nekoj edukaciji ili kurs, bilo da je kurs marketinga,, bilo da je to neka edukacija o porezima, bilo da je to neka edukacija o menadžmentu ili bilo čemu drugom..

Vi ako ste DOO dobićete popust, ko je u PDV-u, vrlo verovatno od skoro 50%

KAKO?

Skoro 30% je vaš porez na dobit i porez na dividendu znači vi kad napravite dobit imate 15% i kad podignete tu dobit još 15% – to je skoro 30%
20% je PDV i u tom zbiru vaša edukacija je sa popustom od 50% što je skoro
neverovatno!

Ukoliko niste u PDV-u popust je nažalost manji od 30%.

Slična je situacija i kod preduzetnika samo je manji procenat ono što je suština je da shvatite da
ulaganjem u svoju glavu uz veliki popust vi praktično dobijete nešto što
niko ne može da vam oduzme…

..da li će ta firma sutra postojati ili ne,
nebitno je!

I kada promenite ovako način gledanja na poreze dobijate nešto što će biti neverovatno po vas a to je da dobijate pravilan poreski mindset i podižete svoju poresku pismenost, a edukujte
se i to možete da koristite apsolutno, da li za tu firmu ili za neku drugu i možete se
usmeriti na povećanje prihoda što će vam mnogo više doneti nego da jurite
isključivo poresku uštedu.

Poreski se optimizujete jednom kako treba i posle malo dorađujete i onda
se bavite svojim razvojem.

A za to sve će vam tačno trebati edukacija!

Edukaciju ćete dobiti sa velikim poreskim popustom i biće vam mnogo
bolje!

Pratite nas za više ovakvih saveta.

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top