Najbolji elektronski sertifikat 

[00:00:00]Zanimate koji je najbolji elektronskisertifikat koji možeš da koristiš u svom [00:00:03]poslovanju. Ako ti je to ideja dasaznaš ostani do kraja videa sa mnom. [00:00:27]Postoji nekoliko izdavaoca elektronskogsertifikata. Imamo Halcom, MUP Republike [00:00:32]Srbije, Privrednu komoru, Poštu, E-Smartsistem. I jednog novog, koji ja smatram i da je [00:00:37]najbolji, a to je elektronski sertifikate-uprave. Glavna prednost njega […]

Transkript

[00:00:00]
Zanimate koji je najbolji elektronski
sertifikat koji možeš da koristiš u svom

[00:00:03]
poslovanju. Ako ti je to ideja da
saznaš ostani do kraja videa sa mnom.

[00:00:27]
Postoji nekoliko izdavaoca elektronskog
sertifikata. Imamo Halcom, MUP Republike

[00:00:32]
Srbije, Privrednu komoru, Poštu, E-Smart
sistem. I jednog novog, koji ja smatram i da je

[00:00:37]
najbolji, a to je elektronski sertifikat
e-uprave. Glavna prednost njega je što može

[00:00:43]
da bude na vašem mobilnom telefonu. Nemate
ga fizički. Nema kartica, nema USB-ova,

[00:00:47]
nema ničega. Naravno on ima i neke svoje
mane. Trenutno nije dostupan na mnogim

[00:00:51]
servisima, ali arecimo za elektronske
fakture možete ga koristiti savršeno će

[00:00:56]
raditi, možda čak i najbolji jer je isti
izdavalac i onaj koji razvija e-fakture.

[00:01:01]
Dobro radi na aperu za potpisivanje
završnih. Nadamo se da ću uskoro da se

[00:01:05]
uvedene na e-porezima, odnosno na poresku i na
PIO fondu, krosu i svim ostalim državnim

[00:01:09]
servisima možete da koristite e-upravu
naravno s njim. Jako je jednostavan, prva stvar besplatan je,

[00:01:14]
druga stvar možete ga otvoriti u svakoj
pošti. Znači pravac sajt e-uprava, nađite

[00:01:19]
elektronski sertifikat, otvorite nalog
pošto da dobijete to skinete aplikaciju,

[00:01:24]
kraj. To je sve, besplatan je i vrlo je
jednostavan. Proverite, pa javite kako vam

[00:01:30]
se sviđa, a pišite i u komentarima
ako vam je interesantno.

[00:01:32]
Vidimo se.

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top