Elektronska faktura i pečat – rešena misterija

Nakon dužeg vremena ministarsvo finansija je u potpunosti razrešilo dilemu “IDENTIFIKACIONE OZNAKE” koja stoji u zakonu i daje mogućnost pravljenja elektronske fakture. U nastavku možete pročitati mišljenje ministarstva i ovo možete poslati svojim klijentima kojima neko traži “originalnu” fakturu koju on “navodno” ne može da knjiži u elektronskom obliku. Moja mišljenja pre ovog zvaničnog možete […]

Transkript

7719_stres_4_pencernaan_terganggu

Nakon dužeg vremena ministarsvo finansija je u potpunosti razrešilo dilemu “IDENTIFIKACIONE OZNAKE” koja stoji u zakonu i daje mogućnost pravljenja elektronske fakture. U nastavku možete pročitati mišljenje ministarstva i ovo možete poslati svojim klijentima kojima neko traži “originalnu” fakturu koju on “navodno” ne može da knjiži u elektronskom obliku. Moja mišljenja pre ovog zvaničnog možete pročitati u tekstu o elekronskoj fakturi gde se pozivam na ostale zakone koji ne sprečavaju e-fakture

BLIŽE ODREĐIVANJE POJMA “IDENTIFIKACIONA OZNAKA” KOJU TREBA DA SADRŽI RAČUNOVODSTVENA ISPRAVA SASTAVLJENA KAO ELEKTRONSKI ZAPIS

Zakon o računovodstvu član 9

Pojam “identifikaciona oznaka” predstavlja svaku oznaku koja jednoznačno određuje, odnosno upućuje na odgvorno lice, tj. lice koje je ovlašćeno za izdavanje računovodstvene isprave. Dakle, to može biti potpis, faksimil, ime i prezime, elektronski potpis i sl. kao i kombinacija pomenutih oznaka (npr. ime i prezime + potpis)

“Odredbama člana 8. stav 1. Zakona o računovodstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 – dalje: Zakon), propisano je da se knjiženje poslovnih promena na računima imovine, obaveza i kapitalu, prihodima i rashodima vrši na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava. Računovodstvena isprava predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene.

Verodostojnom računovodstvenom ispravom, u smislu člana 9. stav 1. Zakona, smatra se računovodstvena isprava koja je potpuna, istinita, računski tačna i prikazuje poslovnu promenu. Računovodstvena isprava, sastavljena kao elektronski zapis, treba da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje računovodstvene isprave, odnosno elektronski potpis u skladu sa zakonom. Računovodstvena isprava, sastavljena kao elektronski zapis, treba da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje računovodstvene isprave, odnosno elektronski potpis u skladu sa zakonom.

Odredbama člana 24. stav 11. Zakona, propisano je da se računovodstvene isprave mogu čuvati na elektronskim medijima, kao originalna elektronska dokumenta ili digitalne kopije, ako je nadležnom organu omogućen pristup tako sačuvanim podacima i ako je obezbeđeno:

1) da se podacima sadržanim u elektronskom dokumentu ili zapisu može pristupiti i da su pogodni za dalju obradu;

2) da su podaci sačuvani u obliku u kome su napravljeni, poslati i primljeni;

3) da se iz sačuvane elektronske poruke može utvrditi pošiljalac, primalac, vreme i mesto slanja i prijema;

4) da se primenjuju tehnologije i postupci kojima se u dovoljnoj meri obezbeđuje zaštita od izmena ili brisanje podataka ili drugo pouzdano sredstvo kojim se garantuje nepromenljivost podataka ili poruka, kao i rezervna baza podataka na drugoj lokaciji.

Pojam “identifikaciona oznaka” predstavlja svaku oznaku koja jednoznačno određuje, odnosno upućuje na odgovorno lice, tj. lice koje je ovlašćeno za izdavanje računovodstvene isprave. Dakle, to može biti potpis, faksimil, ime i prezime, elektronski potpis i sl. kao i kombinacija pomenutih oznaka (npr. ime i prezime + potpis).

Kada račun izdaje domaće pravno ili fizičko lice, i ako kao identifikacionu oznaku želi da koristi svoj elektronski potpis, isti mora biti formiran u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004), kao običan (nekvalifikovan) ili kvalifikovan.

Napominjemo da Zakon ne propisuje obavezu elektronskog potpisivanja računovodstvenih isprava koje se dostavljaju putem servisa za elektronsku razmenu podataka (Electronic data Interchange – EDI), već obavezu posrednika da razmenu podataka omogući samo između autorizovanih pravnih lica, u cilju obezbeđenja integriteta prenetih podataka.”

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-374/2015-16(I) od 1.10.2015. godine)

19 thoughts on “Elektronska faktura i pečat – rešena misterija”

 1. v.

  Šta ovo tačno znači? Da li će fakture bez pečata i potpisa moći da se knjiže i kako treba da izgledaju?

 2. ivana

  A znate li sta je sa slanjem faktura? Da li je dovoljno fakturu koja ima elektronski potpis, poslati e-mailom kupcu ili se mora koristiti EDI sistem, tj.ako nema EDI, onda da li se ipak mora odstampati fakturu a poslati postom kupcu?

 3. Milan Trbojević

  Nisu kao do sada ovo objasnili šta po njihov mišljenju jeste EDI sistem, a moje mišljenje jeste da je mail sasvim dovoljan i da predstavlja EDI sistem i da se tako može slati faktura.

  1. Nikola

   Pozdrav,

   Mali update samo, radi jasnije slike cele priče.

   EDI sistem predstavlja razmenu elektronskih poruka izmedju dva informaciona sistema (ERP, knjigovodstveni softver isl.).

   Sam mail nije suštinski deo EDI sistema (EDI ima poseban format poruke, globalno poznati EDIFACT), ali jeste kanal prenosa digitalne poruke sa nekom sadržinom (npr faktura u prilogu maila).

   I iz toga razloga, EDI suštinski nije/ne bi trebalo da bude, sam dokument koji možemo nazvati e-faktura, već prateća elektronska poruka za export/import podataka koji čine e-fakturu.

   Zato se i ne mora potpisivati.

 4. Biljana

  Zdravo Milane,

  Imam jedno pitanje. Naime, ja Sam radila u drzavnoj upravi u Odeljenju za budzet I finanaijsko upavljanje. Kao sto znate budzetsko racunovodstvo je potpuno beskorisno van drzavne uprave, a ja bih zelela da naucim knjigovodstvo, pa me interesuje da Li mozda postoji mogucnost da se kod Vas u firmi volontira?

  S postovanjem,
  Biljana

 5. Dragisa

  Da li je ispravno izdati fakturu kupcu u papirnom obliku ali overenu iskljucivo faksimilom, ili faksimilom koji bi bio ostampan direktno sa stampaca? Ovo pitanje postavljam posto radim u firmi sa ogromnim brojem otpremnica, racun-otpremnica i racuna. A vecina kupaca nema ili ne zeli funkcionisati sa e fakturama , to su u glavnom str radnje!?
  Kakvo je Vase misljenje ili savet?

 6. Dragisa

  Mislite konkretno na ovaj pasusu?

  Računovodstvena isprava, sastavljena kao elektronski zapis, treba da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje računovodstvene isprave, odnosno elektronski potpis u skladu sa zakonom.

 7. Dragan

  “Pojam “identifikaciona oznaka” predstavlja svaku oznaku koja jednoznačno određuje, odnosno upućuje na odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje računovodstvene isprave. Dakle, to može biti potpis, faksimil, ime i prezime, elektronski potpis i sl. kao i kombinacija pomenutih oznaka (npr. ime i prezime + potpis). ”

  Da li se ovo ‘odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje računovodstvene isprave’ odnosi na pravno lice?
  Na primer, na računima Telekoma i VIP-a nema ličnih imena ni faksimila.

  1. Milan Trbojević

   Na pravno lice, a za račune Telekom i Vip-a i slično oni nisu to imali ni kada je trebao potpis i pečat ali se priznavalo i nije bilo problema. Suština je da npr za odbitak pdv ne treba ni potpis, ni pečat, ni elektronski potpis.

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top