Faktura može bez pečata i potpisa i može se poslovati i bez papira

Velika diskusija se vodi oko fakture bez pečata i potpisa i e-poslovanja, može li to? Mora li ipak taj pečat i potpis ili ne. Odgovor je jednostavan ne mora pečat i potpis i može se poslovati i bez papira. Pogledajmo zakone koji uređuju tu oblast: po zakonu o PDVu član 42 koji govori o obaveznim delovima računa i nigde […]

Transkript

Velika diskusija se vodi oko fakture bez pečata i potpisa i e-poslovanja, može li to? Mora li ipak taj pečat i potpis ili ne. Odgovor je jednostavan ne mora pečat i potpis i može se poslovati i bez papira.

Pogledajmo zakone koji uređuju tu oblast: po zakonu o PDVu član 42 koji govori o obaveznim delovima računa i nigde se ne spominje pečat i potpis niti odštampani dokument.

Znači svako ko je obveznik PDV može da izda takav račun i drugi obveznik PDV ima pravo da PDV iz tog računa koristi kao odbitni.

Zakon o računovodstvu član 8 i 9 govori o računovodstvenim ispravama koje knjigovođa može koristi kao validan dokument. U članu 9 se kaže da elektronski dokument treba da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku (npr. ime i prezime direktora) i to je ispravan dokument i ne pominje da mora biti odštampan.

Pojavilo se nezvanično tumačenje da e-faktura mora isključivo biti potpisana e-potpisom, što nije tačno. Identifikaciona oznaka nije samo e-potpis. Naravno, s obzirom da oko toga nemamo zvanično mišljenje ministarstva tu može doći do različitih tumačenja.

Čuvanje i arhiviranje e-faktura je isto tema koja dovodi do različitih mišljenja. Zakon o elektronskom dokumentu  u članu 5 stav 3 kaže „Elektronski dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku smatra se originalom“.

Elektronski dokument koji se odštampa, pa čak i pečatira i potpiše je kopija, originalan je samo u elektronskom obliku i tako se mora i arhivirati i čuvati.

Dok nije izmenjen Zakon o računovodstvu od EPS, Telekoma, Telenora i drugih telekomunikacionih operatera i od državnih firmi dobijali smo fakture bez pečata i potpisa što po tom zakonu nije bio validan dokument.

Novim zakonom o računovodstvu je to ispravljeno, pa sada i javna preduzeća i telekomunikacioni operateri mogu da posluju legalno,  a ako oni to rade što to ne bi radio jedan preduzetnik?  Dobili smo priliku da se razvijama u smeru e-ekonomije makar u nekim segmetima i iskoristimo tu priliku.

Nakon svega, e-poslovanje je moguće nije potreban pečat i potpis da bi izdali nekome fakturu može i bez toga.

Ako Vam se je tekst bio koristan podelite ga sa prijateljima, komentarišite i pišite na [email protected]

Vaš Knjiški moljac u borbi protiv biroktatije i #ft1p

Tekst pisan za startit.rs

Vaš komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top